Drobečková navigace

Úvod > Životní prostředí > Život ve vzduchu

Život ve vzduchu

V Mokrém, hlavně v části obce V Lípách, kde se nacházejí příznivé podmínky pro život různé zvěře, se můžeme setkat s hojným počtem ptactva, které můžeme rozdělit na skupiny:

Bažant obecnýUžitková pernatá:

Bažant obecný - který je zde vzhledem k umělému odchovu v bažantnici Mochov poměrně hodně vyskytovaný druh, rozmnožování ve volné přírodě je řídké.

Volavka popelavá a labuť velká - jejich pobyt je vázán na trvalé vodní plochy, kde také hnízdí. V naší oblasti se vyskytují ojediněle při shánění potravy.

Koroptev obecná - se zde vyskytuje v menších hejnech, zejména se zdržuje v neobhospodařovaných oblastech.

Křepelka obecná - je tažný pták, který se vyskytuje na obhospodařovaných  pozemcích.
Holub hřivnáč, holub doupňák, hrdlička -  je stěhovavý pták, hrdlička žije mezi lidmi, ostatní spíš na okraji lesních porostů.

Čáp bílýSluka - vyskytuje se zde především při jarním a podzimním tahu.

Čejka chocholatá - je stěhovavý pták, který se vyskytuje především na obhospodařovaných polích.

Lyska obecná - je možné ji náhodně zahlédnout na místních vodotečích.

Čáp bílý a husa divoká
- jsou tažní ptáci, můžeme je občas zahlédnou v místních mokřinách.

Kachna divoká - trvale se vyskytuje na místních vodotečích.Sojka obecná


Čírka obecná - vyskytuje se zde od podzimu do jara.

Polák velký - někdy zde zůstává přes zimu a hnízdí na trvalých vodních plochách.

Racek chechtavý - vyskytuje se hlavně při orbě polí.

Sojka obecná - je možné ji zahlédnout v lese.

Pernatá škodná:

Káně lesní - je nejhojnější z našich větších dravců. Zbarvením je hnědé v mnoha variacích od světlé aKáně lesníž po velmi tmavou. Zobák a drápy jsou černé, oční duhovka hnědá, nohy žluté. Samice je jen nepatrně větší než samec. Hnízdí v lesích, odkud má blízko na pole či louky, kde získává potravu. Loví hlavně v otevřeném terénu především hraboše a myši. Hnízdo má obvykle na nejvyšším stromě z větví a vystýlá je listím, mechem, chlupy apod. žije v monogamii. Často se ozývá hlasitým táhlým voláním.

Káně rousná - přilétá do Čech na zimu a živí se jako káně lesní.


Včelojed lesní
- přilétá pouze na teplé měsíce a živí se převážně hmyzem. Nepatří ke 
všeobecně známým druhům ptáků. Je to dáno tím, že u nás hnízdí relativně skrytě a v nepříliš hojném pVčelojed lesníočtu, takže ho pozorovatelé považují běžně za káně lesní. Podobně jako káně lesní má světlé i tmavé zbarvení, je však útlejší, má tvar hlavy připomínající holuba a v dospělosti výrazně žluté oči. Hlavní služku jeho potravy tvoří vosy a jejich larvy, které vyhrabává ze země i s hnízdy. Na zimu odlétá do tropických oblastí Afriky. Za příznivých podmínek pár vychová jedno až dvě mláďata.

Moták pochop - hnízdí v rákosí, živí se ptactvem vodním a bahenním.

Ostříž obecný - je zde pouze přes léto a živí se především menšími ptáky a myšmi.
Moták pochop
Poštolka obecná - hnízdí na skalách a opuštěných staveních, její potravou je především malé ptactvo, myši a hmyz.

Jestřáb obecný - loví užitečnou zvěř pernatou i srstnatou.

Krkavec, vrána černá, vrána šedá, havran polní - vyskytují se zde občas, živí se mladým ptactvem a vejci, napadnou i mladého zajíce   

Straka obecná - je zde vidět v hojném počtu, hnízdí v koKrkavecrunách vysokých stromů, živí se mršinami a hmyzem, vybírá i hnízda

Kalous pustovka - je druh sovy, jehož potravou jsou především myši, hlemýždi, brouci a menší ptactvo. Vyskytuje se zde zejména na podzim.

Sýček - hnízdí v dutých stromech, živí se především myšmi a hmyzem.

Ostatní ptáci:

Strakapoud velký, skřivan polní, chocholouš obecný, vlaštovka obecná, jiřička obecná, konipas luční, konipas horský, střízlík obecný, rákosník obecný, pěnice pokřovní, budníček lesní, králíček obecný, rehek zahradní, červenka obecná, drozd zpěvný, kos černý, sýkora uhelníček, sýkora koňadra, sýkora modřinka, strnad obecný, pěnkava obecná, zvonek zelený, stehlík obecný, čížek lesní, vrabec domácí, špaček obecný, žluva hajní, sojka obecná.Straka obecná

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 390
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 249
c) Netřídím vůbec
  
 902

Návštěvnost stránek

522921