Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Granty a dotace

Granty a dotace

Rok 2019

Knihovna/kultura

Poskytovatel: Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj

Program: mimo režim de minis

Smlouva č.: 19RGIO2-0387

Neinvestiční dotace ve výši 14 000 Kč

Název projektu: Pocta Emilu Musilu-Daňkovskému

Celkový náklad dle žádosti o dotaci činí  19 800 Kč

Platnost projektu: 1.14.2019 - 31.12.2019

 

Vesnice roku 2019

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Cena hejtmana za trvale udržitelný rozvoj obce - 25 000 Kč

 

Vesnice roku 2019

Poskytovatel: Spolek pro obnovu venkova

Cena SPOV za udržování generační sounáležitosti na venkově - 15 000 Kč

 

Rok 2018/2019

Obnova venkova

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Krajský program obnovy venkova – 18POVU1

Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava nebo údržba místní technické a dopravní infrastruktury

Smlouva č.: 18POVU1-0067

Neinvestiční dotace ve výši 241 600

Název projektu: Oprava veřejného prostranství před obecním úřadem, knihovnou a hřištěm pro děti

Celkový náklad dle žádosti o dotaci činí  604 816 Kč

Platnost projektu: 1.1.2018 - 30.11.2019

 

Rok 2018

Knihovna

Veřejné informační služby knihoven (VISK3)

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Podprogram: Veřejné informační služby knihoven

Název projektu: Přechod z knihovního systému Clavius na Tritius REKS v  Knihovně U Mokřinky - Mokré

Dotace ve výši: 12 000 Kč

Celkový náklad projektu činí: 18 000

Platnost projektu: rok 2018

 

Rok 2016

Knihovna

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Program: Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit

č. 16KPG01-0055

Projekt: Soutěž zpravodajů Rychnovska

Celkový náklad projektu: 33 000 Kč

Výše poskytnuté dotace: 20 000 Kč

Harmonogram projektu: 1.1.2016-31.12.2016

 

Povodňové škody

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Program: Dotace na individuální účel - jednorázové akce

č. 16RGI02

Projekt: Úhrada popovodňových škod

Celkový náklad projektu: 110 970 Kč

Výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč

Harmonogram projektu: 29.5.2016 - 31.12.2016

 

Rok 2015

Obnova venkova

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – 15POV01 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti - režim de minimis

Smlouva č.: 15POV01-0023/DO/INV

Investiční dotace ve výši 360 311 Kč

Použití investiční dotace: na rekonstrukci části budovy bývalé prodejny se smíšeným zbožím čp. 88 - název „Stavební úpravy bývalé prodejny v Mokrém - I. etapa“

Celkový náklad dle projektu (včetně dodatku smlouvy) činí  856 440 Kč

Platnost projektu: 1.1.2015 - 30.11.2015

 

Knihovna

Vítěz ceny veřejnosti soutěže webových stránek knihovny Biblioweb 2015

Poskytovatel: SKIP ČR

Sídlo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Finanční dar ve výši 5 000 Kč

 

3. místo v soutěži Senior roku 2015 - kategorie nejlepší klub

Poskytovatel: Nadace Charty 77

Sídlo: Melantrichova 5, 110 00 Prha 1

Finanční dar ve výši 30 000 Kč

 

Rok 2014

Knihovna

Knihovna Královéhradeckého kraje  2014Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Finanční dar ve výši 20 000 Kč

Finanční dar obdržela knihovna v Mokrém za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2014 – cena hejtmana kraje: Ocenění za vytvoření kulturního a společenského centra obce, nabízejícího nepřeberné množství aktivit a rozmanitou propagaci, přesahující rámec obce i regionu

 

Rok 2013

Podpora de minimis Královéhradecký kraj

Projekt: Vydání pohádkové knížky "Co vyprávěla jedna víla"

Datum poskytnutí podpory: 30.12.2013

Výše podpory v Kč: 10 000,00 Kč

Výše podpory v EUR: 364 EUR (kurz ČSOB 27,445)

Subjekt, který poskytl podporu: Královéhradecký kraj

Číslo darovací smlouvy: RK/40/1724/2013

 

Kultura a památková péče

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit - 13KPG01

Název projektu: Soutěž zpravodajů Rychnovska aneb Rychnovsko obrazem a ve zpravodajství

Dotace ve výši: 14 000 Kč

Celkový náklad projektu: 29 000 Kč

Platnost projektu: do 31.10.2013

 

Rok 2012

Program péče o krajinu

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Poprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Název projektu: Ošetření skupiny stromů v obci Mokré – Lipová alej Mistra Jana Husa

Dotace ve výši: 95 000 Kč

Celkový náklad projektu: 143 976 Kč

Platnost projektu: do 31.10.2012

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Název projektu: Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Mokré

Dotace ve výši: 543 560 Kč

Celkový náklad projektu: 679 450 Kč

Platnost projektu: rok 2012

 

Veřejné informační služby knihoven (VISK3)

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Podprogram: Informační centra veřejných knihoven

Název projektu: Kvalitnější služby čtenářům v Knihovně U Mokřinky v Mokrém - Obnova technického a programového vybavení

Dotace ve výši: 17 000 Kč

Celkový náklad projektu činí: 30 820 Kč

Platnost projektu: rok 2012

 

Obnova venkova

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Investiční dotace ve výši 219 000 Kč

Použití investiční dotace: na rekonstrukci budovy obecního úřadu Mokré a knihovny  – 3. část realizace projektu - zateplení střechy a fasáda.

Celkový náklad dle projektu činí 461 200 Kč

Platnost projektu: 1.1.2012 - 30.11.2012

 

Kulturní a zájmová činnost

Zdravá komunita pro lidi, se kterými žijeme

Poskytovatel: Fond T-MOBILE prostřednictvím Nadace VIA

Program: TMHK - Zdravá komunita pro lidi, se kterými žijeme

Název projektu: Tak tohle je náš domov! Nejkrásnější místo na světě!

Dotace ve výši: 30 500 Kč - 50 % z celkových výdajů 61 000 Kč na projekt

Platnost projektu: od 1.12.2011 - 30.11.2012

K 31.12.2011 vyčerpáno: 2 351,00

 

Podpora de minimis č. 1

Projekt: Slavnostní přivítání námořního kapitána Petra Ondráčka v obci Mokré z plavby kolem světa

Datum poskytnutí podpory: 29.6.2012

Výše podpory v Kč: 10 000,00 Kč

Výše podpory v EUR: 390 EUR (kurz ČSOB 25,64)

Subjekt, který poskytl podporu: Královéhradecký kraj

Číslo darovací smlouvy: RK/17/751/2012

 

Podpora de minimis č. 2

Projekt: Strom roku 2012 – zaplacení hlasů

Datum poskytnutí podpory: 24.10.2012

Výše podpory v Kč: 5 000,00 Kč

Výše podpory v EUR: 200 EUR (kurz ČSOB 24,92)

Subjekt, který poskytl podporu: Královéhradecký kraj

Číslo darovací smlouvy: RK/29/1286/2012

 

Rok 2011

Kulturní a zájmová činnost

Poskytovatel: Ministerstvo kultury

Program: K21 - 2011 - Knihovna 21. století

Název projektu: Domov je nejhezčí místo na světě

Dotace ve výši: 10 000 Kč z celkových 45 000 Kč na projekt

Podíl obce: 78 %

Podíl Ministerstva kultury: 22 %

 K 31.12.201 vyčerpáno: 10 000,00 Kč

 

Kulturní a zájmová činnost

Poskytovatel: SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Název projektu: Čteme, cestujeme, poznáváme

Dotace ve výši: 3 000,00 z celkových 3 200,00 Kč na projekt

Podíl obce: 6 %

Podíl SKIP: 94 %

K 31.1.2012 vyčerpáno: 3 000,00 Kč

 

Rok 2010

Obnova venkova

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Investiční dotace ve výši 273 000 Kč

Dotace byla použita na rekonstrukci vnitřních prostor budovy obecního úřadu Mokré a knihovny  – 2. část realizace projektu.

Zhotovitel: ŽAP-VAK Opočno, firma Školník Opočno

Celkový náklad dle projektu činil 552 539 Kč

Celkový náklad rekonstrukce činil (rok 2009 a 2010) 973 205 Kč

 

Kulturní a zájmová činnost

Zdravá komunita pro lidi, se kterými žijeme

Poskytovatel: Fond T-MOBILE prostřednictvím Nadace VIA

Program: TMHK - Zdravá komunita pro lidi, se kterými žijeme

Název projektu: Společně pracovat - společně se bavit

Dotace ve výši: 23 500 Kč - 50 % z celkových výdajů 47 000 Kč na projekt

Platnost projektu: od 15.11.2010 - 30.9.2011

 

Rok 2009

Czech POINT

Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Program: Integrovaný operační program

Název projektu: Typový projekt – Czech POINT – Kontaktní místo (Plná verze)

Číslo projektu: CZ.06./2.1.00/02.0201

Dotace ve výši 61 797 Kč - 85 % z celkových způsobilých výdajů ve výši 72 703,30

Podíl obce 15 % - 10 906,30 Kč

Dotace byla použita na vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy – místního pracoviště Czech POINT. Jedná se o pořízení technického a technologického vybavení místního pracoviště – nákup HW a SW.

 

Obnova venkova

Rekonstrukce budovy obecního úřadu Mokré

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Investiční dotace ve výši 68 000 Kč

Dotace byla použita na zhotovení venkovní přípojky vodovodu a kanalizace do budovy obecního úřadu Mokré – 1. část realizace projektu.

Zhotovitel: Královéhradecká provozní a. s.

Celkový náklad zhotovených prací činil 136 051 Kč.

 

Kulturní a zájmová činnost

Činnost výtvarného klubu dětí v Knihovně U Mokřinky

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: SMR022009 Volnočasové aktivity - Akce pro děti a mládež ve volném čase

Finanční dar ve výši 14 000 Kč.

Finanční dar byl použit na nákup materiálu, knih a cen do soutěží.

 

Knihovna

Knihovna v Mokrém - výročí 120 let

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: KPG012009 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit

Dotace ve výši 30 000 Kč.

Finanční prostředky byly použity na výstavu k výročí knihovny a na akce v průběhu roku, které se konaly u příležitosti této akce. Hlavními výdaji byl nákup materiálu na výstavu, prezentaci, tisk publikace „Večerní vyprávění bludičky Mokřinky“, dřevěný reliéf od dřevořezbářky Jarmily Haldové.

 

Knihovna Královéhradeckého kraje

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Finanční dar ve výši 30 000 Kč

Finanční dar obdržela knihovna v Mokrém za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009 – cena hejtmana kraje za Podíl knihovny na kulturním životě v obci

Finanční dar byl použit na vybavení knihovny novým nábytkem a na nákup drobného majetku k výročí 120 let knihovny.

 

Knihovna v Mokrém - Tradice 120 let

Poskytovatel: Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu o. s.

Příspěvek ve výši 5 000 Kč

Finanční částka byla použita na výdaje spojené s konáním výstavy k výročí vzniku knihovny.

 

Rok 2008

Územní plánování

Pořízení územního plánu obce Mokré

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: PRK – RRD 200803 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2000 obyvatel

Dotace ve výši 24 400 Kč

Dotace byla použita na 2. část pořízení územního plánu obce Mokré

Podrobnosti o pořízení územního plánu je zde Územní plán

 

Rok 2007

Územní plánování

Pořízení územního plánu obce Mokré

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: PRK – SPD 200703 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2000 obyvatel

Dotace ve výši 54 000 Kč

Dotace byla použita na 1. část pořízení územního plánu obce Mokré

Podrobnosti o pořízení územního plánu je zde Územní plán

 

Knihovna

Zahájení automatizace knihovnických činností v Místní knihovně Mokré

Poskytovatel: Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven

Program: Veřejné informační služby knihoven – VISK3 v roce 2007

Dotace ve výši 12 000 Kč

Finanční prostředky byly použity na nákup knihovního systému Clavius, licence pro malé knihovny do 5000 svazků – katalogizace knih, vyhledávání a rešerše, výpůjční protokol, čárový kód a dále modu ISHARE Sdílenou katalogizaci.

 

Kulturní a zájmová činnost

Výtvarné akce Knihovny U Mokřinky v roce 2007

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: SMR200702 Volnočasové aktivity -Akce pro děti a mládež ve volném čase

Finanční dar ve výši 10 000 Kč

Finanční dar byl použit na nákup materiálu, drobného majetku, cen do soutěží a na prezentaci výtvarného klubu při knihovně v Mokrém.

 

Finanční dar na pořízení cen pro děti ve výtvarné soutěži v rámci 4. ročníku prázdninového malování na téma sci-fi

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Finanční dar 5 000 Kč

Finanční dar byl použit na nákup cen v soutěži.

 

Ceny do výtvarné soutěže dětí v knihovně

Poskytovatel: EUROMEDIA GROUP k. s.

Věcný dar ve výši 5 371 Kč

Společnost poskytla jako ceny do výtvarné soutěže dětí knihy.

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 391
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 249
c) Netřídím vůbec
  
 902

Návštěvnost stránek

522938