Drobečková navigace

Úvod > Rodný kraj Františka Kupky

Rodný kraj Františka Kupky

Stručný životopis: František Kupka

Obec Mokré je partnerem Projektu Rodný kraj Františka Kupky

 

Deklarace Rodný kraj Františka Kupky

 

Vítejte v okolí blízkých měst – Dobrušky a Opočna, v Orlických horách i Podorlicku, kde prožil své mládí světoznámý malíř a ilustrátor František Kupka. Oblast Rodného kraje Františka Kupky není geograficky zaznamenána na žádných mapách. Je to kraj tvořivých lidí, které spojuje tradice i hrdost na své spoluobčany a rodáky, již se v pozitivním smyslu zapsali do dějin lidstva. Je to kulturní oblast s nádhernou krajinou, množstvím architektonických památek a bohatou historií.

Rodný kraj Františka Kupky je projektem rozvoje regionu Opočno, Dobrušky a okolních měst a obcí. Pojítkem našeho snažení je osobnost rodáka z Opočna, světově uznávaného malíře Františka Kupky.

Rodný kraj Františka Kupky se stal v roce 2009 jedním z hlavních mediálních partnerů při oslavách 120 let výročí vzniku knihovny U Mokřinky Mokré.

Podrobnosti o celém projektu zde: Oslava 120 let vzniku knihovny v Mokrém

  Propagační kartička Mokrého  

Kam na výlet, na kole, pěšky, za turistikou

Odkaz zde: Turistika

Kam za kulturou, do společnosti

Odkaz zde: Akce v obci a okolí

Obce Rodného kraje Františka Kupky

Opočno - Srdce rodného kraje Františka Kupky      
   

Opočno – město historie a současnosti,umění a krásy. Rodiště Františka Kupky a Miss World Taťány Kuchařové. Město, jehož chloubou je krásný renesanční zámek s anglickým parkem a oborou. První zmínka o Opočně pochází z Kosmovy kroniky a váže se k roku 1068. V létě můžete navštívit koupaliště a kemp Broumar, v zimě jsou Orlické hory na dosah ruky.

www.opocno.cz

Dobruška - Místo dětství Františka Kupky

     
   

Místo dětství Františka Kupky, město známé jako rodiště F. L. Věka. Přes nepřízeň osudu dával Kupka v této době (1872–1888) průchod svým sklonům k malířství a kresbě, a proto se dnes Dobruška může pochlubit Kupkovými prvotinami umístěnými v reprezentačních prostorách renesanční radnice.
A není lepšího místa na pohled do rodného kraje Františka Kupky, než z dobrušské renesanční radnice. Z ochozu 45 m vysoké věže (asi 100 schodů) je vyhlídka na Orlické hory a Podorlicko, při zvláště jasném počasí i na Krkonoše.

www.mestodobruska.cz
Jaroměř - Josefov      
   

Jen díky osudovému setkání s průmyslovým podnikatelem a osvíceným dobrušským starostou Josefem Archlebem se Kupka na jeho přímluvu v roce 1888 dostává do Jaroměře, kde na nově zřízené Řemeslnické škole, u profesorů Aloise Studničky a Josefa Šímy, absolvuje intenzívní tříměsíční přípravu k přijímacím zkouškám na Akademii výtvarného umění v Praze. František Kupka se dostává do Jaroměře třicet let poté, kdy zde byla dána roku 1857 do provozu železniční trať. Dochované tehdejší převratné technické novinky – parní lokomotivy a železniční vagony - mohou návštěvníci spatřit v železničním muzeu, které je součástí vlakového nádraží.

Největší turistickou atrakcí blízké bývalé vojenské pevnosti Ples v dnešním Josefově je rozsáhlý labyrint podzemních chodeb. V roce 2004 bylo v Josefově zřízeno První vojenskohistorické muzeum Miroslava Frosta, ve kterém je mezi velkým množstvím unikátních exponátů věnována velká pozornost československým legionářům.

www.jaromer-josefov.cz
Wambierzyce (PL)      
   

V neklidném jinošském období fascinuje Františka Kupku atmosféra baziliky Panny Marie Vambeřické, která je do současnosti význačným poutním místem a magnetem pro návštěvníky Rodného kraje Františka Kupky na polské straně hranic. Křížová cesta, která patří k největším a nejkrásnějším v Evropě, má 79 zastávek, jež pocházejí z 18. a 19. století. Každoročně navštíví baziliku na 500 tisíc turistů.

www.wambierzyce.pl
Olešnice v Orlických horách      
   

Olešnice - Obec v Orlických horách, kde byl mladý František „na handlu“, se stala v posledních letech vyhledávaným střediskem letních i zimních sportů s turistickým hraničním přechodem Olešnice - Kociol.

Obec z 11. století byla roku 1607 povýšena na městečko. Kromě množství soch na celém území obce upoutají pozornost památkově chráněný objekt č.p. 1 - bývalý zámeček Trčků z Lípy (dnes hostinec „Lovecký zámeček“), kostel sv. Máří Magdalény a Utzův mechanický betlém. Olešnice je ideálním místem pro celoroční turistiku. Značené cesty pro pěší a cyklisty vedou ke třem hraničním přechodům do Polska.

www.olesnice.net
Česká Skalice      
   

Česká Skalice je poprvé připomínána v r. 1238. Městem protéká řeka Úpa. V těsné blízkosti města leží údolní nádrž Rozkoš, která se stala střediskem vyznavačů vodních sportů a rájem rybářů. Novodobá historie města je spjata zejména s textilní výrobou a rozvojem cestovního ruchu. Česká Skalice se svým okolím je krajem plným přírodních krás a kulturních zajímavostí. Ve městě se nachází Muzeum Boženy Němcové a historický areál Barunčiny školy.

www.ceskaskalice.cz
České Meziříčí      
   

Obec se nachází na historické obchodní stezce, která vedla dál přes Opočno, Dobrušku až do Kladska. Za zmínku stojí, že místním rodákem je biskup Jan Otčenášek.

www.ceskemezirici.cz
Deštné v Orlickýcho horách      
   

Starobylá ves, založená před rokem 1350, je nejnavštěvovanějším střediskem turistiky, rekreace a zimních sportů v oblasti. Leží v centrální části CHKO Orlické hory. Mezi nejvýznamnější památky patří barokní kostel sv. Marie Magdaleny z 18. století od Jana Blažeje Santiniho. Nad obcí - na vrchu Šerlich byla ve 30. letech postavena Masarykova chata, nazývaná perlou Orlických hor. Je zde možné se najíst i ubytovat.

www.destne.info/obec
Ledce      
   

V historii zde stávala tvrz, která od pol. 15. století začala chátrat a zanikla. Osada Štenberk je po několik století součástí obce. Původně zde stával zámeček, poplužní dvůr a mlýn. Začátkem 19. století po prozkoumání pramenů zde byly zřízeny lázně – zanikly koncem 19. stol. Na návsi stojí kaple sv. Jana Křtitele z roku 1782, pseudorománsky upravena roku 1866. Obec je součástí přírodního parku Džbán.

ledce.trebechovicko.cz
Mokré      
   

V historii byly kolem obce rozsáhlé rašelinové bažiny, říkalo se, že zde prováděly své reje mokerské bludičky. Nacházejí se zde lokality s chráněnými rostlinami. Mezi nejatraktivnější akce patří Hubertova jízda (hon na lišku na koních), která se koná každoročně v říjnu.

www.obecmokre.cz
Náchod      
   

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1254. Město bylo založeno rytířem Hronem z rodu Načeradiců, který  založil hrad na strategickém místě, kde se zemská stezka zužuje do průsmyku zvaného Branka. Městem protéká řeka Metuje. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

www.mestonachod.cz
Nové Město nad Metují      
   

Město bylo založeno v roce 1501. Historické centrum je vyhlášeno městskou památkovou rezervací, vévodí mu Husovo náměstí, Kostel Nejsvětější Trojice a přiléhající zámek. Za zmínku stojí také zachované opevnění v celém obvodu historického jádra města, barokní klášter či zřícenina hradu Výrov s vyhlídkou na „český Betlém“nebo původně raně gotický kostel sv. Ducha ze 13. století v Krčíně.

www.novemestonm.cz
Očelice a Městec nad Dědinou      
   

Dějiny Očelic jsou spjaty s existencí cisterciáckého kláštera Svaté Pole na území dnešního Kláštera nad Dědinou. Při brodu na řece Dědině založili cisterciáci pravděpodobně na konci 13. stol. tržní osadu Městec. Obec v současné podobě vznikla v roce 1960 sloučením Očelic a Městce nad Dědinou. Obec leží na křižovatce cyklostezek. Jižně od obce leží chráněna rezervace Chropotínský - lužní dubohabrový les, ve kterém žije řada hájených druhů ptactva.

ocelice.trebechovicko.cz
Podbřezí - Skalka      
   

Počátkem 14. stol. zde byla zbudována kamenná opevněná tvrz. V roce 1597 se Skalka stala svobodným statkem a krátce nato byla přestavěna na renesanční zámeček. Od 17. stol. se na víc jak dvě století  stala nedílnou součástí Podbřezí početná komunita Židovské obce (se synagogou a hřbitovem). Zámek je veřejnosti nepřístupný. Za návštěvu však rozhodně stojí lesní židovský hřbitov ležící v údolí Zlatého potoka.

www.podbrezi.cz
Pohoří      
   

Nejvýznamnější památkou v obci je kostel sv. Jana Křtitele. Za obcí se rozkládá na ploše téměř 80 ha přírodní rezervace Zbytka. Každoročně zde hnízdí chráněný čáp bílý. V Pohoří se nachází Obecní pohostinství a přírodní areál, kde se odehrávají rockové koncerty a festivaly.

www.obecpohori.cz
Přepychy      
   

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1355. Z památek si největší pozornost zaslouží původně gotický kostel sv. Prokopa, připomínaný k roku 1355, který byl v roce 1574 přestavěn do renesanční podoby. Nachází se u Farského rybníku. Další rybník leží přibližně ve středu obce, před ním stojí sousoší Cyrila a Metoděje. V obci je řada starých roubených staveb s bohatě vyřezávanými štíty.

www.prepychy.cz
Ratibořice      
   

První písemná zpráva o existenci panského sídla a vsi v Ratibořicích pochází z roku 1388. Zámek a Babiččino údolí jsou navštěvovány zejména díky dílu spisovatelky Boženy Němcové. Její román Babička je idealizovaným obrazem spisovatelčina dětství a raného mládí, které trávila s rodiči, sourozenci a milovanou babičkou v Ratibořicích.

www.zamekratiborice.cz
Sedloňov      
   

Část území tvoří CHKO s přírodními rezervacemi Bukačkou a Sedloňovským vrchem. Oblast je protkána turistickými trasami. Ve spodní části obce je významný soukromý přírodní areál se skalkami. V krajině se malebně vyjímají chaloupky, dnes převážně využívané k rekreaci. Krajinu zdobí mnoho křížků, drobných plastik a několik kapliček. Dominantou zůstává barokní kostel Všech svatých s farou.

www.sedlonov.cz

Semechnice

     
 

 

První písemná zmínka o obci je z roku 1364. K obci náleží osada Podchlumí. Nad osadou v lese Chlumu stával na strmém ostrohu hrad, po kterém zůstaly zbytky zdí a valů. Semechnice jsou prastarého slovanského původu, o čemž svědčí nálezy starých mohyl v lese Chlumu, patřící stářím do doby bronzové. K historickým památkám patří Kaple Nanebevzetí Panny Marie a budova Obecního úřadu, bývalá Kampelička z roku 1927.

www.semechnice.cz

Trnov      
   

Jedna z verzí o vzniku názvu Trnov praví, že „jeho jméno spadá do dob jeho založení, kdy se malé obce i jednotlivá stavení chránila před dravou zvěří hustými trnitými ploty.“ Poprvé je zmiňována r. 1388. Ale již v pátém st. př. n. l. je v místech dnešního poldru doloženo osídlení lidu popelnicových polí s několika dřevěnými chýšemi. V obci nalezneme Evangelický kostel z r. 1902, kapli Sv. Jana z r. 1849 nebo například smírčí kříž u silnice do Hrošky z r. 1728.

www.trnov.cz
Třebechovice pod Orebem      
   

Město bylo dle pověsti založeno v první polovině 14. století. Mezi pamětihodnosti města patří na náměstí umístěný morový sloup Panny Marie, socha Nejsvětější Trojice a a starobylá kašna s vodotryskem z roku 1675. Největší zajímavostí je však Muzeum betlémů. Unikátní a nejznámější je Proboštův betlém. Na okraji Třebechovic pod Orebem, ve vesnici Krňovice, je od roku 2002 budován Podorlický skanzen Krňovice.

www.trebechovice.cz
Voděrady      
   

První historicky dochovaná písemná zmínka pochází ze 14. století, konkrétně z roku 1355. Pod Voděrady spadá celkem 6 vesnic. Mimo Voděrad ještě Uhřínovice, Ježkovice, Vyhnanice, Nová Ves a Vojenice. K největším zajímavostem ve Voděradech patří kostel sv. Petra a Pavla, socha sv. Jana Nepomuckého a smírčí kámen před č.p. 31 (proti kostelu). Ve Vojenicích je to kaple Povýšení sv. kříže, v Uhřínovicích kulturní památka - tvrz, po r. 1665 přeměněna na sýpku a kaple sv. Jana Nepomuckého. Ježkovice se mohou pochlubit kaplí Panny Marie (Lurdské), Nová Ves kaplí Panny Marie a Vyhnanice kaplí Panny Marie (Karmelitské).

obec-voderady.cz
Vysoký Újezd      
   

Obec je rozložena na kopci, na jehož vrcholu je kostel sv. Jakuba, fara a hostinec, zbytek obce najdete pod kopcem.

vysokyujezd.trebechovicko.cz

Rodný kraj Františka Kupky

Vydejte se po stopách Františka Kupky....

Naleznete zde informace o Františku Kupkovi, ubytování a stravování při cestách za informacemi o jeho životě, díle, kontakty na informační centra, jak se za nimi dopravit a další odkazy na informace o tomto umělci.

Informace naleznete zde:

Po stopách Františka Kupky

 

Další zdroje informací o Františku Kupkovi:

František Kupka

Wikipedia

V anglickém jazyce:

Britannica

Artcyclopedia

 

Zpět na stránku Tipy na výlet

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

17. 7. Martina

Zítra: Drahomíra

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 427
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 281
c) Netřídím vůbec
  
 946

Návštěvnost stránek

523414