Drobečková navigace

Úvod > Životní prostředí > Najděte si svůj strom

Najděte si svůj strom.

Nejen lidé mají různé vlastnosti. Staří Keltové přirovnávali lidské vlastnosti k vlastnostem stromů. Sestavili stromový kalendář podobný známému zvěrokruhu. Podle data narození člověka je možné podle tohoto kalendáře určit, v období kterého stromu se narodil, a zauvažovat, zda vlastnosti příslušného stromu jsou mu blízké.

stromokruh

Najděte si svůj strom (dle data narození) a srovnejte si jeho vlastnosti s vašimi …..


Jasan chce vysoko vzhůru
(23.11. - 1.12., 25.5. - 3.6.)

Kdo se narodil ve znamení jasanu, hledá svůj užitek ve vyšších oblastech. Dá se říct, že jsou to lidé ctižádostiví a tvrdohlaví nebo vypočítaví. Přitom jdou pouze pevně za svým cílem. Zdá se, že instinktivně vědí, že nejdříve musí projít svým peklem nesvobody, než dosáhnou svého nebe.

Lípa - chůva dubu
(11.3. - 20.3., 13.9. - 22.9.)

Chůvy velkých žen a mužů nevešly do dějin. Boj o postavení a jméno nebyl jejich údělem. I lípa, v jejímž stínu vysazujeme tvrdé duby, byla odpradávna miláčkem lidu, a nikoli oblíbencem těch, co se "dostali nahoru". Když šlo dříve o nalezení pravdy, scházeli se všichni pod starou lípou. Říká se, že pod ní se vždy ukáže pravda. Lidé narození ve znamení lípy často trpí nedokonalostí světa. Jejich představy jsou daleko krásnější a dokonalejší než skutečnost a oni se snaží k těmto představám přiblížit.

Bříza - strom zasvěcení
(24.6.)

Lidé narození ve znamení břízy uskutečňují sny. Nejen své, ale i ostatních lidí. Mají pružné zdraví a jsou po celý život čerství, bdělí, a jsou za to vděční. Zůstávají skromní i přes vysoké postavení, ke kterému se často dostanou. Bříza potřebuje mnoho světla a mnoho světla také propouští. A lidé narození v jejím znamení se snaží být prospěšní co největšímu počtu lidí.

Javor - hádavý anděl?
(11.4. - 20.4., 14.10. - 23.10.)

Semena javoru, která jsou opatřena křídly, se jako andělé snášejí z vysoké koruny přitom se hezky točí a víří. Lidé narození v období javoru jsou dynamičtí, neklidní, umínění a milující výzvu. Neohroženě se staví všemu novému a neznámému. Chtějí ale, aby společnost uznala jejich význam, a obdivují lidi, kteří se dokážou prosadit. Nebojí se otevřeně řešit konflikty a to jim pomáhá růst.

Smrk bdí nad každým novým zrozením
(5.7. - 14.7., 2.1. - 11.1.)

Keltové poznali v umíněnosti smrku, který si vybírá ta nejnehostinnější místa na stinných úbočích skal, skutečnou velikost. Smrkový les je tajemný stejně jako lidé narození v jeho znamení. Není jednoduché získat jejich přátelství - teprve když získají důvěru, odhodí masku, za kterou se schovávají, a patří pak k nejspolehlivějším přátelům.

Buk musí počkat
(22.12.)

Lidé narození ve znamení buku jsou často králi nebo královnami ve svém oboru. Většinou však dlouho čekají ve stínu, než mohou ukázat své kvality. Jsou přísnými realisty a také na své potomky jsou velmi přísní.

Dub - obraz životní síly
(21.3.)

Stvořením dubu se přírodě podařil zázrak. Jeho nádherný vnější zjev plně odpovídá bytosti tohoto stromu. Pevně a hluboce zakořeněn, se svým krátkým, jakoby býčím tělem, silnými, elegantně rozmáchlými větvemi a široce rozloženou korunou vzdoruje dub staletím. Rostou na něm různé druhy mechů a vinou se po něm popínavé rostliny. Dub vše snáší s klidem po celý život a zakládá mnoho tvrdého dřeva. S dubem spojovali Keltové sílu být sám sebou.

Habr jako památník loajality
(2.12. - 11.12., 4.6. -13.6.)

Lidé narození ve znamení habru jsou schopni přijmout i nevýhody, aby zůstali věrní svému partnerovi nebo chlebodárci jenom proto, aby obstáli sami před sebou. Často nesou i odpovědnost za jejich chyby. Mají také velký cit pro spravedlivost a vůbec mnoho citu a schopnosti chápat souvislosti. Staví se proti každému fanatismu.

Cedr - strom vznešenosti
(14.8. - 23.8., 9.2. - 18.2.)

Lidé narození ve dnech cedru si příliš nelámou hlavu s problémy osvícenosti, ale osvíceně žijí. Přebírají vedoucí úlohu s pocitem povinnosti vůči vnitřnímu hlasu. V dobách úspěchu i neúspěchu si zachovávají svou vyrovnanost i jasný přístup. Skutečnost, že málokdy slouží své osobě, ale svému poslání, jim dodává sílu a důvěru a často působí vznešeně.

Kaštanovník roste vstříc své pravdě
(12.11. - 21.11., 15.5. - 24.5.)

Lidé kaštanu jsou poctiví. Jednají přesně tak, jak mluví. Jsou však zároveň velmi sebekritičtí, a tak se sami rozhodně nepočítají k lidem ochotným, ušlechtilým a dobrým. Za svou pravdu dokáží bojovat třeba celý život.

Fíkovník je velmi vstřícný
(12.12. - 21.12.,14.6. - 23.6.)

"Fíkoví" lidé jsou velmi citliví. Život jim proto někdy připadá hořký. Stále hledají míru mezi citem a rozumem, klidem a spěchem, sladkostí a hořkostí.

Tis - potlačený strom smrti
(3.11. -11.11.)

V době Keltů nebyla smrt tak obávaná jako dnes. Keltové se často vrhali na ostří meče jen proto, aby dodali určité myšlence důraz. Svým pomalým růstem a vytrvalostí jsou tisy i "tisoví" lidé zaměření na věčnost. Málo se starají o to, co říkají jejich životnímu stylu ostatní lidé, a často se individualisticky prosazují. "Zapaluje" jim to sice pomaleji, ale zato déle vydrží.

Cypřiš - strom vzkříšení
(26.7. - 4.8., 25.1. - 3.2.)
Lidé narození ve dnech cypřiše mají rádi světlo a slunce a špatně snáší nedostatek světla. Mají hlad po poznání a po svobodě. Často se stávají živnostníky nebo dělají to, na co mají chuť, ku prospěchu nějaké ideje nebo ostatních lidí.

Olivovník praktikuje moudrost
(23.9.)

Lidé narození ve dni olivovníku se přičiňují o harmonii, spravedlnost a krásu. Bez jakékoli zištnosti často přebírají úlohy, které nechce převzít nikdo jiný. Nic jim nepřipadá příliš těžké, když tím mohou přispět k větší pohodě lidí kolem sebe.

Jabloň nachází naplnění v lásce
(23.12. -1.1., 25.6. - 4.7.)
Je jedním ze dvou ovocných stromů v keltském kalendáři. Lidé narození v době jabloně jsou podle Keltů spojovacím článkem, který sjednocuje vše oddělující. Jsou zprostředkovatelem mezi dobrem a zlem, nebem a zemí, mezi ideálem a skutečností. Cit a rozum pro ně nejsou protiklady. Často mění nálady, ale stále mají velkou chuť do života.

Ořešák hledá svůj domov
(21.4. - 30.4., 24.10. - 2.11.)

Život lidí narozených ve znamení ořešáků mívá hloubku, zůstává "zakořeněný" a často nese bohaté plody. Když něco dělají, dělají to naplno. Když něco chtějí, nezná jejich vytrvalost mezí. Když něco milují, tak až do smrti. Dokážou sebrat ohromné množství vášně, aby pojistili a bránili svoji chuť k životu.

Líska chce být první
(24.9. - 3.10., 22.3. - 31.3.)
Lidé znamení lísky jsou netrpěliví. Chtějí být první. Líska je rostlina s pionýrským duchem, to znamená, že tam, kde nic neroste, připravuje půdu pro ostatní. Stejně tak lidé ve znamení lísky jsou průkopníky, zbývá jim však energie i na to, aby jim uzrály vlastní ořechy

Borovice - matka moudrosti
(24.8. - 2.9., 19.2. - 28.2.)

Lidé narození ve dnech borovice jsou opatrní, předvídaví, pečliví při přípravě a pilní. Tak jako si borovice v porostech udržují odstup jedna od druhé, ukazují i "boroví" lidé stejné množství zájmu o sebe sama, jako společenství, ve kterém žijí. Nepotrpí si na dlouhé řeči a radši pracují - nejsou to teoretikové, ale především praktikové života.

Jilm - strom dobrého smýšlení
(15.7. - 25.7., 12.1. - 24.1.)

Lidé narození ve znamení jilmu jsou individualisté, kteří však mají silný pocit solidarity vůči ostatním lidem. Nesnaží se o to, patřit k nějaké skupině, a nechtějí být někam přiděleni. Umí překonávat strach a jsou pilní, spolehliví a současně tvůrčí. Raději chválí své bližní, než by byli sami vystavováni jejich pochvalám.

Topol překonává jistotu
(5.8. - 13.8., 1.5. - 14.5., 4.2. - 8.2.)

Tak jako topol roste rychle, "topolový" člověk se rychle učí, díky své schopnosti rychle chápat. Jeho duch je tak pohyblivý, jak lehce tvárné je dřevo topolu, ale není žádný větroplach. Naopak. Jako topol se i on široce a hluboce zakoření do půdy, která jej živí. Pěstuje a opatruje své vztahy, nabízí spolehlivost těm, kdo jsou spolehliví. Tak jako topol "vypotí" téměř sto procent vody, kterou přijme, zužitkuje a přemění veškerou energii, která se mu nabízí.

Vrba - mnohostranný světoobčan
(3.9. - 12.9., 1.3. - 10.3.)

Lidem narozeným ve znamení vrby není nic cizí. Jsou duševně a často i duchovně elastičtí jako vrbový proutek. Odváží se sednout si ke stejnému stolu s žebrákem i s králem, s anděly i s čerty. Jejich tolerance, která má svůj základ v hluboké zkušenosti s lidmi, jim dovoluje vcítit se i do velmi složitých povah. Pouze vyschlí technokraté v nich zanechávají hořkou pachuť.

Jeřáb - miláček ptáků
(4.10. - 13.10., 1.4. - 10.4.)
Pokud jste se narodili ve dnech jeřábu, nutí vás to zkrášlovat svět a zlepšovat jej. V popředí stojí vztah k člověku, a čím jste starší, tím více se stavíte do služeb svého okolí. I heslo "Zlepši sebe sama, pak můžeš zlepšit svět" patří k vašemu životu jako sůl k polévce.

Stromy nám nabízejí sílu, lásku i zdraví

Každý strom žije, má duši a také obrovskou životodárnou sílu. V minulosti lidé tuto sílu dokázali využívat; měli své posvátné háje velkých dubů, buků či kaštanů, které mnohde působily také věštírny. Jakmile se lidé odebrali do posvátného háje a pod jejich mohutnými větvemi se uložili ke spánku, duchové stromů jim nabídli vyřešení jejich problému. Také nemocní přicházeli pro zdraví a mnozí je také tímto způsobem získávali. Proto i pouhé ulomení větve v posvátném háji bylo považováno za hřích a věřilo se, že poraněný strom pachatele potrestá buď smrtí, nebo nemocí.

Více se dozvíte zde: Stromy nám nabízejí sílu.doc

Stránky keltského stromového horoskopu

Keltský stromový horoskop

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 390
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 249
c) Netřídím vůbec
  
 902

Návštěvnost stránek

522921