Drobečková navigace

Úvod > Oznámení a zprávy obce > Vojenický potok 2017

Vojenický potok 2017

V termínu cca od poloviny července 2017 do listopadu 2017 budou probíhaly v obcích Mokré, Přepychy a Vojenice práce na této stavební zakázce:

Vojenický potok s přítokem (10171705), Mokré - Vojenice, oprava koryta, ř. km 0,000-10,312

Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlpého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005

Zhotovitel stavby: VEKTRA, spol. s. r. o., Libenice 52, 280 02 Kolín, IČ 47052686

Kontakty: vektra@vektra.cz

Kontaktní osoba: Ing. Alžběta Matěnová, telefon 723 672 886

 

Prosíme všechny občany, aby dbali své osobní bezpečnosti kvůli častějšímu pohybu mechanizace po místních komunikacích, a také prosíme o shovívavost při případném zvýšení hlukové zátěže nebo prašnosti.

Společnost VEKTRA, spol. s r.o.

 

Dokumenty a situační plánky k nahlédnutí

Úvodní list Vojenický potok.pdf

C.2.1-Přehledná situace Vojenický potok.pdf

Vojenický potok situace 1.jpg

C.2.2-Přehledná situace Vojenický potok.pdf

Vojenický potok situace 2.jpg

 

Kontrolní den č. 1 dne 31.8.2017

„Vojenický potok s přítokem (10171705), Mokré – Vojenice, oprava koryta, ř. km 0,000 – 10,312“

Poslední srpnový den proběhl 1. kontrolní den opravy koryta Vojenického potoka. Práce zahájily opravy dlažeb a spárování v obci Mokré. Staré a nevyhovující spáry v opevnění koryta byly odstraněny a nahrazeny novou spárovací hmotou předepsaných vlastností. V úseku od soutoku s Jalovým potokem po čistírnu odpadních vod v obci Mokré probíhá již také odstraňování sedimentu. První kontrolní den proběhl za účasti zástupců Povodí Labe, zhotovitele a starostky obce Mokré. Práce jsou financovány z dotačního programu Ministerstva zemědělství 12929 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

Ing. Jana Burianová, tisková mluvčí

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Telefon 495 088 936

E-mail: burianovaj@pla.cz

WEB: http://www.pla.cz

 

Kontrolního dne č. 1 se zúčastnili:

Povodí Labe - Mgr. Kateřina Rupešová

Obec Mokré - starostka Blanka Kučerová, zastupitel Jaroslav Krejčí, za obecní úřad Dagmar Honsnejmanová

VEKTRA, spol. s. r. o.

Fotogalerie - Kontrolní den č. 1

Vojenický potok kontrolní den č. 1-31.8 (5).JPG

Vojenický potok – DOKONČENO

„Vojenický potok s přítokem (10171705), Mokré – Vojenice, oprava koryta, ř. km 0,000 – 10,312“

Zpráva společnosti VEKTRA: ČIŠTĚNÍ VOJENICKÉHO POTOKA

V měsících červenci až listopadu probíhalo v obcích Mokré, Přepychy a Vojenice čištění Vojenického potoka. Investorem těchto údržbových prací je Povodí Labe, státní podnik a zhotovitelem firma VEKTRA, spol. s r. o. V rámci této akce proběhla oprava spár zpevněných částí koryta, odtěžování sedimentů ze dna toku a z vybraných nádrží, dále byla provedena oprava a údržba stupňů v úseku mezi obcemi Mokré a Přepychy. Nezbytnou součástí údržbových prací bylo i kácení stromů a křovin, které se nacházely v tzv. průtočném profilu toku – tedy v místech, kde by dřeviny mohly bránit proudící vodě. Za zhotovitele společnost VEKTRA se omlouváme všem občanům zmíněných obcí za zhoršené podmínky pro užívání pozemků v okolí toku Vojenického potoka. S místními zemědělci je za tímto účelem sjednána dohoda o opětovném urovnání luk a polí a o novém osetí, které bude možné provádět až v průběhu jara. Doufáme, že vyčištění Vojenického potoka přinese správci toku i občanům z okolí užitek a pomůže omezit vylévání toku při intenzivních dešťových srážkách.

Za společnost VEKTRA s. r. o., Ing. Alžběta MatěnovÁ

Zpráva společnosti POVODÍ LABE

V rámci dotační akce bylo hlavním cílem odtěžit nánosy z koryta vodního toku. Přes intravilán v obci Mokré dále proběhlo přespárování kamenného opevnění a pročištění koryta od naplavenin, které zmenšovaly průtočný profil. Kolem čistírny odpadních vod v Mokrém byly vyřezány náletové dřeviny, které bránily v plynulém odtoku. Nad obcí Mokré až k Přepychům byly odtěžením naplavenin obnoveny původní parametry koryta. Od obce Přepychy až k prameni Vojenického potoka ve Vojenicích bylo koryto pomístně opraveno v závislosti na aktuálním stavu.

Celkově bylo z Vojenického potoka odtěženo necelých 3000 m3 sedimentu, opraveno příbližně 900 m2 kamenného opevnění a vyřezáno na 180 ks nevhodně rostoucích dřevin. Jako jednu z podmínek uvedenou v rozhodnutí Městského úřadu v Dobrušce, je uložení náhradní výsadby, kterou státní podnik Povodí Labe plánuje zahájit již v roce 2018.   

Částka 1 560 000,- Kč je čerpána z dotačního programu 129290 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Státní podnik Povodí Labe se na akci podílí částkou z vlastních zdrojů ve výši 1 626 731,- Kč.

Celkové stavební náklady tedy činily 3 186 731,- Kč.

Hana Bendová, tisková mluvčí společnosti Povodí Labe

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

14. 4. Vincent

Zítra: Anastázie

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 383
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 244
c) Netřídím vůbec
  
 899

Návštěvnost stránek

522544