Drobečková navigace

Úvod > Oznámení a zprávy obce > Budova obecního úřadu čp. 12

Budova obecního úřadu

Rekonstrukce

Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Mokré byla zahájena 20.6.2005 a spočívala hlavně v úpravách vnitřních prostor, které byly již nedostačující a hlavně v havarijním stavu. Největší úpravou bylo rozšíření knihovny, kde byla vybourána příčka a zlikvidován sklad masek civilní obrany. V tomto prostoru byl zřízena knihovnička pro děti, kterým tak vznikl samostatný čtenářský koutek. V hlavní místnosti knihovny se uvolnilo místo pro nový počítač s internetem pro veřejnost. Tento projekt by se měl uskutečnit na podzim letošního roku.

V samotném obecním úřadu byly opraveny stěny a zřízen nový archiv. Veškeré práce včetně úklidu byly ukončeny 4.7.2005. Místnosti obecního úřadu jsou opět čisté a hlavně prostorné.

Také venkovní stěny obecního úřadu se dočkaly menších úprav a nad hlavním vchodem byla připevněna stříška proti dešti.

Poděkování patří všem firmám, které se podílely na této akci, které svoji práci odvedly rychle a kvalitně. Z místních firem můžeme jmenovat firmu pana Martina Tomka, která prováděla zednické práce a firmu pana Romana Honsnejmana, který zajistil malířské práce.

Poděkování patří také všem, kteří se podíleli jak na organizaci celé akce, tak na vystěhování celého obecního úřadu, ale také na úklidu a následně také na jeho nastěhování zpět a novém uspořádání. Toto vše zvládly čtyři ženy.

Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí
Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí
Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí
Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí
Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí Obecní úřad a okolí Úklid OÚ

Nová skalka u obecního úřadu

Na jaře roku 2007 pan Roman Honsnejman (zastupitel) založil s rodinou skalku u budovy obecního úřadu.

Vnik skalky Vznik skalky Vznik skalky
Vznik skalky Vznik skalky Vznik skalky

Kvetoucí skalka

Skalka Skalka Skalka
Skalka Skalka Skalka
Skalka Skalka Skalka
Skalka Skalka Skalka

Pokračování v rekonstrukci

V roce 2006 zastupitelstvo předběžně projednalo přestavbu budovy obecního úřadu s tím, aby se do rozpočtu na rok 2007 zahrnulo zpracování projektu. Důvodem je nedostatečná sociální vybavenost obecního úřadu a knihovny, tj. není zde voda ani toaleta. V roce 2007 se podařilo nechat zpracovat projekt na rekonstrukci této budovy ve výši 59 262,00 Kč, kterou zpracovala projektová kancelář Prospekt Dobruška. K tomu byly provedeny další úkony k zajištění stavebního povolení a celková částka činila 64 479,00 Kč. V roce 2008 se v rekonstrukci budovy nepokračovalo, a to z důvodu, že obec vzhledem k výši projektovaných prací neměla dostatek finančních prostředků. Rekonstrukce budovy byla v projektu vyčíslena na 1 606 000,00 Kč, včetně DPH. Podmínkou rekonstrukce byla žádost a přijetí dotace z Programu obnovy venkova, ale obec nebyla členem tohoto sdružení, neměla zpracovaný územní plán a z toho důvodu nemohla obdržet finanční podporu. Na konci roku 2008 však byl již územní plán rozpracovaný v takové fázi, že pro vstup do POV byly splněny všechny podmínky.

První část územního plánu byla zastupitelstvem schválena na konci roku a obec ihned (19.11.2008) podala přihlášku do Programu obnovy venkova.

Ke konci roku 2008 obec ještě stihla podat žádost na dotaci na rekonstrukci budovy obecního úřadu – Dotační titul Dt 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Zatím na zhotovení venkovní přípojky vodovodu a kanalizace do budovy obecního úřadu. Tento záměr byl v roce 2009 uskutečněn.

Zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky v roce 2009

Vyúčtování dotace:

Obnova venkova

Rekonstrukce budovy obecního úřadu Mokré

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Investiční dotace ve výši 68 000,00 Kč

Dotace byla použita na zhotovení venkovní přípojky vodovodu a kanalizace do budovy obecního úřadu Mokré – 1. část realizace projektu.

Zhotovitel: Královéhradecká provozní a. s.

Celkový náklad zhotovených prací činil 136 051,00 Kč.

 

Práce na přípojce

Rekonstrukce oú Rekonstrukce oú Rekonstrukce oú
Rekonstrukce oú Rekonstrukce oú  

Další práce na rekonstrukci budovy obecního úřadu probíhaly v roce 2010

Rekonstrukce byla provedena z programu: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Investiční dotace ve výši 273 000 Kč

Dotace byla použita na rekonstrukci vnitřních prostor budovy obecního úřadu Mokré a knihovny – 2. část realizace projektu.

Zhotovitel: ŽAP-VAK Opočno, firma Školník Opočno

Celkový náklad dle projektu činil 552 539 Kč

Nejdříve se musela vystěhovat garáž, kam se posunul obecní úřad, archiv a sociální zabezpečení.

Na fotografie se můžete podívat zde: Fotogalerie - Stěhování garáže 2010

Rekonstrukce obecního úřadu a knihovny 2010

Na další fotografie se můžete podívat zde: Fotogalerie - Rekonstrukce budovy obecního úřadu a knihovny 2010

14.12.2010 Slavnostní otevření knihovny a obecního úřadu a křest knihy

Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 – 2010

Křest knihy proběhl v knihovně dne 14.12.2010, kdy se zároveň slavnostně otvírala nová knihovna a obecní úřad. Pozvání přijali knihovnice z Opočna, Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou, dále paní Jarmila Gruntová, dcera významného kronikáře obce Mokré Stanislava Baše s manželem. Všechny hosty přivítala starostka obce Blanka Kučerová.

Slavnostního otevření knihovny přestřižením symbolické stuhy se ujaly knihovnice Dagmar Honsnejmanová a paní Věra Hrubá, která již léta v knihovně pomáhá a patří jí za to velký dík. Hosté si prohlédli knihovnu a všem se moc líbila. O vzniku knihy a o spolupráci s obcí Mokré pak pohovořil také autor dr. Josef Ptáček. Samotného křtu se ujali autoři knihy a kmotrem se stala paní Jarmila Gruntová, která velice podporuje mokerskou kroniku zapůjčením nebo darem různých historických dokumentů.

Fotografie z otevření knihovny zde: Slavnostní otevření knihovny

Knihovna v roce 2011

Fotografie z upravených prostor knihovny si můžete prohlédnout zde:

Fotogalerie - Knihovna v roce 2011

3. etapa rekonstrukce budovy obecního úřadu a knihovny probíhala v roce 2012

Rekontrukce byla provedena z programu: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Investiční dotace ve výši 219 000 Kč

Použití investiční dotace: na rekonstrukci budovy obecního úřadu Mokré a knihovny – 3. část realizace projektu - zateplení střechy a fasáda.

Celkový náklad dle projektu činí 461 200 Kč

Dokončení rekonstrukce obecního úřadu a knihovny 2012

Další fografie z poslední etapy rekonstrukce jsou zde: Fotogalerie - Dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu a knihovny 2012

1.12.2012 Slavnostní odhalení znaků na budově obecního úřadu a knihovny

Rekonstrukcebudovy obecního úřadu a knihovny byla uskutečněna za podpory Královéhradeckého kraje - z dotace Programu obnovy venkova.

Královéhradecký kraj

Závěrečná zpráva o dokončení rekonstrukce obecního úřadu a knihovny: Závěrečná zpráva POV 2012

Podrobnosti o celém projektu v oddíle: Granty a dotace

Znak obce - 1.12.2012 Znak knihovny - 1.12.2012

Podrobnosti zde: Slavnostní odhalení znaků 1.12.2012

1.12.2012 Malá výstavka k ukončení rekonstrukce obecního úřadu a knihovny

U příležitosti slavnostního odhalení znaků obce a knihovny byla ve společenském klubu nainstalovaná malá výstavka fotografií z průběhu celé rekonstrukce budovy obecního úřadu a knihovny. Výstavka zde bude tvořit stálou výzdobu až do jarních měsíců.

Výstavka k rekonstrukci obecního úřadu a knihovny 1.12.2012 Výstavka k rekonstrukci obecního úřadu a knihovny 1.12.2012
Výstavka k rekonstrukci obecního úřadu a knihovny 1.12.2012 Výstavka k rekonstrukci obecního úřadu a knihovny 1.12.2012
Výstavka k rekonstrukci obecního úřadu a knihovny 1.12.2012 Výstavka k rekonstrukci obecního úřadu a knihovny 1.12.2012

Fotografie obecního úřadu 2012

Obecní úřad 2012

Obecní úřad 2012

Fotografie knihovny 2012

Knihovna 2012

Knihovna 2012 Knihovna 2012

Budova obecního úřadu 2013

Budova obecního úřadu 2013

Budova obecního úřadu 2013 Budova obecního úřadu 2013

 Obecní úřad 2019

Obecní úřad 2019 (1).JPG Obecní úřad 2019 (2).JPG

Obecní úřad 2019 (3).JPG Obecní úřad 2019 (4).JPG

Obecní úřad 2019 (5).JPG

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 390
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 249
c) Netřídím vůbec
  
 902

Návštěvnost stránek

522922