Drobečková navigace

Úvod > Životní prostředí > Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky

Mokré – háj „Na Mělích“

(též Chmelnice nebo na Chmelích) mezi Městcem a Mokrým.

Popis lokality, důvod ochrany

Zachovalá teplomilná dubohabřina s podrostem vzácných rostlin. Roste zde například zapalice žluťuchovitá (Isopyrum Thalictroides), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), prvosenka vyšší (Primula elatior), prvosenka jarní (Primula veris), kopretina chocholičnatá (Tanacetum corymbosum), vikev lesní (Vicia sylvatica), lopuch hajní (Arctium nemorosum), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), jaterník podléška (Hepatica nobilis), bukvice lékařská (Betonica officinalis), srpice barvířská (Serratula tinctoria), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritismus) a jiné.

Na Mělích

Technické údaje:  
Základní pole síťového mapování: 562 a
Kategorie hodnoty území: II
Mapa evidence nemovitostí: XVIII – 13 – 8, XIX – 13 – 5
Katastrální území: Mokré
Číslo parcely: 750/1
Celková plocha:  10,99 ha
Lesní závod: Opočnoí
Lesní správa: Mochov
Porostní mapa: list 14
Lesní oddělení: 233 E
Uživatel: Lesní závod Opočno
Stav v roce: 1989

Poznámka:

Evidované lokality jsou na základě terénních šetření třístupňovitě hodnoceny. Hodnotová skupina I. je určena jako návrh na chráněná území v zákonných kategoriích, skupina II. a III. Jsou významnými prvky (biocentry, biokoridory, částmi biokoridorů apod.) podle zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Tudíž jsou součástí „Územních systémů ekologické stability“ a jejich dokumentace je podkladem k registraci.

Mokré - alej ke hřbitovu "Lipová alej Mistra Jana Husa"

Tato alej byla vysázena již v roce 1915, na počest úmrtí Mistra Jana Husa. Podrobnosti z historie této aleje jsou na stránkách kroniky obce Mokré - www.obecmokre.cz/kronika - oddíl Historie hřbitova.

Technické údaje:  
Název VKP: Lipová alej Mistra Jana Husa
Druhová skladba: Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Katastrální území: Mokré
Parcelní číslo pozemku: p. č. 301 a 300/1
Lokalita: obecní hřbitov
Obec: Mokré
Kraj: Královéhradecký
Kultura: trvalý travní porost
Vlastník pozemku: Obec Mokré, Mokré 12, 517 71 České Meziřičí
Mapa EN: RK VS XIX 13df M 1 : 2 880

Dne 10.1.2008 zastupitelstvo na svém veřejném zasedání rozhodlo zapsat alej ke hřbitovu jako Významný krajinný prvek.

Rozhodnutí vystavil Městský úřad Opočno - životní prostředí

Název aleje byl obnoven schválením zastupitelstva obce dne 25.2.2008, a to:

"Lipová alej Mistra Jana Husa"

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

14. 6. Roland

Zítra: Vít

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 413
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 269
c) Netřídím vůbec
  
 935

Návštěvnost stránek

523096