Drobečková navigace

Úvod > Oznámení a zprávy obce > Meliorační stavby v obci Mokré

Meliorační stavby v obci Mokré

Stavba mostu přes Jalový potok (směr Mokré – Vranov)

Na podzim roku 2000 bylo vydáno stavební povolení na stavbu mostu přes Jalový náhon v celkové rekonstrukci mostu, spočívající v demolici stávajícího kamenného mostu a výstavbě nového železobetonového mostu rámové konstrukce.
Termín zhotovení byl stanoven na 30.6.2001.
Předpokládané náklady na výstavbu: asi 3,8 mil. Kč.
Dne 15.6.2001 bylo zahájeno místní šetření za účasti zpracovatele a zástupce obce Mokré, na jehož základě bylo vydáno povolení o užívání této stavby.

Fotografické ukázky výstavby

Rekonstrukce mostu v Mokrém (most směrem Lípy – Opočno)

Rekonstrukce spočívala v odstranění původní vrchní části vozovky a vybudování železobetonové mostovky a příslušenství mostu.
Termín výstavby: 2.3.1998 – 30.6.1998.
Předpokládaný rozpočet: 1,4 mil. Kč
Mostní objekt byl ve špatné stavu a vlivem povodní došlo k výraznému poškození zvětralé klenby a opěr, které jsou pro klenbové mosty z hlediska statiky prvořadé.
17.7.2003 se konala za přítomnosti zpracovatele a zástupce obce Mokré „superkolaudace“ tohoto mostu za účelem prověření technických vlastností a zajištění skrytých vad. Další kolaudace zaměřená na izolaci se bude konat v roce 2008.
Sledování tohoto klenbového mostu je z hlediska ojedinělé techniky výstavby důležité.

Fotografické ukázky výstavby

Úprava Podlažického potoka v Mokrém (střední část obce za obecním úřadem)

V roce 2000 začala první část úpravy Podlažického potoka v Mokrém, jehož koryto je ve velice špatném stavu, a to zatím v délce 0,234 km. Celková úprava tohoto potoka je technicky velmi náročná a některá místa jsou špatně dostupná těžkým strojům, takže se zde uplatňuje ve velké míře ruční práce.
Parametry koryta: šířka dna  1,0 m.
Sklon svahů: 1:1
Délky svahů: 1,5 m
Termín výstavby: 20.10.2000 – 10.12.2000
Zpracovatel: Státní meliorační správa Rychnov nad Kněžnou

Fotografické ukázky výstavby

Výstavba nové silniční propusti (silnice mezi obcí Mokré – České Meziříčí)

K výstavbě této nové propusti došlo v roce 2000 (23.3. – 30.4.2000), dva roky po červencových povodních roku 1998. Při těchto povodních byla propusť stržena a do této doby nahrazena mostním provizoriem.
Zpracovatelem byla Správa a údržba silnic v Rychnově nad Kněžnou.

Fotografické ukázky výstavby

Úprava Podlažického potoka v Mokrém – II. Část

V září 2004 byla zahájena druhá část úpravy Podlažického potoka v Mokrém, tj. oprava pobořeného a nefunkčního opevnění a uvedení úseku toku Podlažického potoka, v části obce u bývalé mateřské školy, do funkčního stavu.

Investor: Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Zhotovitel stavby: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Pardubice
Délka opraveného potoka: 234 m
Termín výstavby: 3.9.2004 - 3.3.2005
Kolaudační rozhodnutí vydáno: 13.5.2005
Finanční náklady: 2 062 000 Kč

Fotografické ukázky výstavby

Úprava Podlažického potoka v Mokrém - III. část

V květnu 2006 byla zahájena třetí část úpravy Podlažického nebo také Vojenického potoka v Mokrém, tj. oprava pobořeného a nefunkčního opevnění a uvedení úseku toku Podlažického potoka v části obce od Mlejna až po obecní úřad, do funkčního stavu. Záměrem stavby je realizace protipovodňové ochrany území stabilizací koryta potoka.

Investor: Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Rychnov nad Kněžnou

Fotografie ze stavby:

Potok duben 2006 Ptok duben 2006 Potok duben 2006 Potok duben 2006
Potok květen 2006 Potok květen 2006 Potok květen 2006 Potok květen 2006
Potok květen 2006 Potok květen 2006 Potok květen 2006 Potok květen 2006
Potok Potok Potok Červen
Červen Červen Červen Ččerven
Červen Potok červen Potok červen Potok červenec
Potok červenec Potok červenec Potok červenec Potok červenec
Potok červenec Potok červenec Ptok červenec Potok červenec
Potok červenec      

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 390
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 249
c) Netřídím vůbec
  
 902

Návštěvnost stránek

522921