Drobečková navigace

Úvod > Životní prostředí > V Lípách od roku 2015

V Lípách od roku 2015

Fotografie a informace z let 1997 - 2014 najdete zde: V Lípách 1997 - 2014

V Lípách také najdete lípu bludičky Mokřinky zde: Lípa bludičky Mokřinky

Rok 2015

Protlak pod silnicí - odvodnění mokřin - fotografoval a podrobnosti napsal Jaroslav Krejčí, zastupitel obce

Protlak byl proveden ve dnech 5.1. až 8.1.2015

Bylo nasazeno postupně až 8 ks mechanizace-strojů a účastnilo se 10 pracovníků. Protlak se prováděl ve velmi ztížených podmínkách /nízká teplota,vítr,sněžení/ a dále intenzivní přítok spodní vody/nutné čerpání/ a tekoucí písky ve spodní vrstvě výkopu. Ze startovací jámy o rozměrech 12x3x1,8 m na straně k Jalovému potoku byla protlačena ocelová trubka/chránička/ DN 300 mm o délce 8m pod komunikaci do koncové jámy o rozměru 2x3x1,8 m na straně ke Spraším. Do této chráničky bylo vloženo plastové potrubí DN 250 mm o délce 22 m,které bude odvádět spodní vodu z povrchového příkopu na Spraších pod komunikací do již hotového příkopu směrem k Jalovému potoku. Na straně u hydrantu bylo ještě položeno drenážní potubí/žluté-DN 100 mm/a obsypáno kamenivem pro odvodnění silničního příkopu u domu p.Hrubého.

Dokončení teréních úprav se počítá zjara po slehnutí výkopu a lepším počasí. Další práce budou následovat jak zamrzne prostor s rákosem jeho posečením cepákem a odstraňováním náletových dřevin.

Na pár snímků se můžete podívat zde:

Fotogalerie - V Lípách protlak silnice leden 2015

V druhé polovině ledna probíhalo sekání přerostlého rákosu a plevele

Fotogalerie - Spraše leden - 19.1. - 20.1.2015

V únoru probíhalo odvodňová spraší, vybagrování hlubokého příkopu podél cesty

Spraše 12.2.-25.2.2015 Mokré (9).jpg

Fotogalerie - Spraše únor - 12.2. - 25.2.2015

V květnu probíhalo další odvodňování spraší na Kalousku

Spraše 5.5.-10.5.2015 Mokré (7).jpg

Fotogalerie - Spraše květen 5.5. - 10.5.2015

Stav prací na Spraších k 15.6.2015

V současné době je dokončen hlavní odvodňovací příkop podél silnice od zastávky k odbočení na Mochov. Další jeho pokračování směrem ke Lhotce je zastaveno před parcelou Ing. Píchy, který zakázal její dotčení. Zatím z tohoto důvodu bude nutné upravit původní projekt a tuto parcelu ponechat neodvodněnou, s nemožností zemědělského využití. Bude nutné náhradní řešení: další protlak pod komunikací, aby bylo možné vody z části parcel u Lhotky odvézt do příkopu cesty na Mochov.

V části za autobusovou zastávkou byly odstraněny náletové dřeviny, kmeny použity jako palivové dřevo pro místní obyvatele a větve zpracovány na štěpku. Zemina byla zbavena pařezů, které musí zůstat na skládce u silnice do příštího roku, kdy oschnou a budou opět zpracovány na štěpku. Ve vzdálené části parcel od silnice tato činnost ještě zbývá dokončit po vyschnutí.

V Lípách protlak silnice leden 2015

V části parcel od zastávky po odbočku na Mochov byly vyhloubeny odvodňovací příkopy směrem k Čánce. V místech nalezení starých drenáží byly tyto vyčištěny a budou napojeny na nový systém. V následujících dnech bude probíhat pokládka nových plastových drenážních hadic do všech provedených výkopů, ty budou zasypány štěrkem a stávající zeminou. Předpoklad ukončení těchto prací a první zorání těchto parcel je asi do měsíce. Zatím je zřejmé, že větší část se již podařilo odvodnit a zbývají jen menší plochy. Vysušená část Spraší byla v minulých dnech pokosena cepákem a zbavena letošního nárůstu rákosu.

V části Spraší za nemovitostí paní Fabiánové se začal čistit zcela zanesený slepý odvodňovací příkop směrem k Čánce. Zde byly nalezeny části bývalého odvodňovacího systému-betonové potrubí a mostek-a po jejich vyčištění je znát výrazné zlepšení ve vysušení okolních parcel. S těmito pracemi se bude v následujících dnech pokračovat a je záměr do měsíce tento půdní blok ještě zorat.

Stav Spraší k 6.8.2015

 V červnu probíhala výstavba nových drenáží.

Fotogalerie - Spraše červen - 23.6. - 29.6.2015

Parcela pod Lhotkou:

V polovině července byla dokončena výstavba nových drenáží s napojením i na stávající systém z roku 1965 ve střední části parcely a ve špičce u nemovitosti p. Janovce. Tímto zásahem došlo ke snížení hladiny pramenících podzemních vod ze stavu plus asi 0,1m nad terénem do úrovně asi 0,8 m pod terén. Během týdne zavodněný prostor byl vysušen a mohl být urovnán a podmítnut. V současnosti je na celé ploše zaseta směska /ve dvou termínech/ a do dalších let by měla celá parcela být zemědělsky využita.

Spraše 16.7.2015

Spraše 16.7.2015 Spraše 16.7.2015

Spraše 16.7.2015

Parcela podél silnice Lhotka-Kalousek:

V červenci byly dokončeny práce na pokládce nových drenáží na celé ploše s výjimkou prostoru u hydrantu mezi Lhotkou a Kalouskem. Toto místo bude opraveno asi po žních v letošním roce. Celá plocha po položení nových drenáží byla posečena od porostu rákosu, dále byla urovnána, proveden ruční sběr zbytků dřevin a následně provedeno podrytí ornice a rozdiskování. Na celé upravené ploše byla zaseta směska.

Spraše 31.7.2015 Mokré (6).JPG

Musíme počítat s tím, že následující rok zde bude stále prorůstat rákos a bude nutné pravidelné sečení zasetých plodin aby došlo k postupné likvidaci kořenového systému rákosu.

Skládka zbytků dřevin u zastávky na Kalousku bude předána k likvidaci na dřevní štěpku pro energetické využití. Další etapa rekultivace Spraší je plánována na následné zimní období.

Fotogalerie - Spraše 31.7.2015

Texty: Jaroslav Krejčí, zastupitel obce

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

14. 6. Roland

Zítra: Vít

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 413
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 269
c) Netřídím vůbec
  
 935

Návštěvnost stránek

523096