Drobečková navigace

Úvod > Životní prostředí > V Lípách 1997 - 2014

V Lípách 1997 - 2014

aneb jak jde čas......

Zastupitelstvo obce Mokré na svém jednání dne 5.2.2004 diskutovalo na téma "Zivotní prostředí v obci, zvlášť aktuální situace byla v části obce V Lípách, kde se nacházejí rozsáhlé mokřiny. Hlavním úkolem v roce 2004 v této oblasti tedy bylo najít a oznámit všem majitelům těchto pozemků, aby dodrželi povinnost každého majitele, a to starat se řádně o svůj majetek.

Úkol to byl nelehký, obec se tímto problémem zabývala již několik let. V součsné době byla oci přislíben odborná pomoc Městským úřadem Dobruška - odborem životního prostředí.

Několik let zpátky ...........

Čtvrť v Lípách - pohled ze sprašů - 70. léta 20. století

Čtvrť v Lípách - pohled ze sprašů 70. léta 20. stol.

Rok 1997

Místo zelnic jezero. V létě ráj ptactva, v zimě bruslařský ráj dětí.

V Lípách

V Lípách

V Lípách

Rok 1999

Březen – první pokusy o odvodnění, prokopání a usazení drenážních trubek přes soukromé pozemky až do „Náhona“.

V Lípách

V Lípách

V Lípách

V Lípách

V Lípách

 

Duben – příprava a podvrtání silnice, propojení pozemků s drenážemi, aby mohla nadbytečná voda z polí pomalu odtékat do „Náhona“.

V Lípách

V Lípách

 

V Lípách

V Lípách

V Lípách

 

Srpen – voda se pomalu ztrácí, ale nahradil ji rychlerostoucí rákos

V Lípách

   

Rok 2001

Únor – první kácení suchých lip, které nevydrželi nápor několikaletého mokra.

V Lípách

V Lípách

V Lípách

V Lípách

V Lípách

 

Srpen – rákos se rozrůstá a sílí. Je pěkný jen tehdy, pokud je zelený, než uschne a začnou pukat doutníky.

V Lípách

V Lípách

V Lípách

Září – drenáže se sice stále pročišťují, ale při větších deštích vodu nestačí odvádět. Obyvatelé místních domků mají pak neustále zamokřené a zatopené zahrádky.

V Lípách

V Lípách

V Lípách

Rok 2002

Březen – duben – obyvatelé místních domů musí neustále na svých pozemcích kopat a pokládat nové a nové drenáže. Přes všechno čištění drenáží jsou pozemky stále velmi mokré.

V Lípách

V Lípách

V Lípách

Květen – kácení další suché lípy.

V Lípách

V Lípách

Rok 2004

Březen – duben – suchý rákos. Na mokrých pozemcích se daří podbělu, který tuto nehostinnou krajinu oživuje svojí nádhernou žlutou barvou. Když však odkvétá, vypadá to, jako by napadl sníh…

V Lípách

V Lípách

V Lípách

V Lípách

V Lípách

V Lípách

V Lípách

V Lípách

Srpen - rákos a plevel je v největším rozkvětu ...., ale blýská se na lepší časy. Městský úřad Dobruška, odbor životního prostředí, rozeslal všem majitelům těchto nevlídných pozemků výzvu, aby tyto pozemky daly do řádného stavu. K 31.8.2004 na tuto výzvu reagovali téměř všichni majitelé pozemků včetně zemědělců, kteří tyto pozemky mají v pronájmu s tím, že ještě v letošním roce po ukončení zemědělských činností (žně ...) bude vše osekáno. Pracovníci odboru životního prostředí i nadále tyto pozemky pravidelně sledují.

Pozemky V Lípách před domy obyvatelů:

V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách

Pozemky směrem k Mochovu:

V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách

Září - říjen - majitelé a nájemci těchto pozemků svůj slib dodrželi a již první polovině září začali pozemky sekat. Obyvatelé části obce V Lípách se nemusí již dívat na rostoucí rákos, ale nádherně čistý pozemek. Podařila se dobrá věc, díky pracovníkům Obecního úřadu Mokré ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu Dobruška.

V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách

Rok 2005

Únor - krása starých i mladých lip v zimě

Únor - další historické kácení starých a suchých lip

Historické kácení 6ti lip - 16.2.2005

V Lípách V Lípách V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách    

Lípy v únoru 2005

V Lípách V Lípách V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách    

Říjen 2005

Prostředí V Lípách, za velkého úsilí obecního úřadu Mokré a podpory odboru životního prostředí v Dobrušce je opět krásné, téměř všechny pozemky jsou udržované a čisté, po plevelu jako by se zem slehla.

V Lípách V Lípách V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách V Lípách V Lípách

Rok 2006

Duha

V Lípách V Lípách

Voda

V Lípách V Lípách V Lípách
V Lípách V Lípách V Lípách

Kácení lípy

V Lípách V Lípách V Lípách

Červenec - sekání přerostlého rákosového porostu (14.7.2006)

Sekání rákosu Sekání rákosu Sekání rákosu Sekání rákosu
Sekání rákosu Sekání rákosu    

Rok 2007 - 2009

V těchto letech majitelé a nájemci těchto pozemků snažili o průběžnou údržbu během roku. Pozemky jsou sice zarostlé rákosem i keři, ale pravidelně se udržují, aby se keřové porosty více nerozrůstaly.

Rok 2010

Podbělový ráj....

Podběl 2010 Podběl 2010 Podběl 2010

Rok 2011

21.4.2011 Kácení prasklé lípy

Kácení lípy 2011 Kácení lípy 2011
Kácení lípy 2011 Kácení lípy 2011 Kácení lípy 2011
Kácení lípy 2011 Kácení lípy 2011

Rok 2012

12.7.2012 Mokré V Lípách v podvečerním okamžiku....

V Lípách 12.7.2012

V Lípách 12.7.2012 V Lípách 12.7.2012 V Lípách 12.7.2012

V Lípách 12.7.2012

V Lípách 12.7.2012 V Lípách 12.7.2012 V Lípách 12.7.2012

V Lípách 12.7.2012

O nejkrásnější lípě "bludičky Mokřinky" více v oddíle Lípa bludičky Mokřinky

Rok 2013

Samá voda ..... únor 2013

Mokré V Lípách únor 2013 Mokré V Lípách únor 2013 Mokré V Lípách únor 2013
Mokré V Lípách únor 2013 Mokré V Lípách únor 2013 Mokré V Lípách únor 2013
Mokré V Lípách únor 2013 Mokré V Lípách únor 2013 Mokré V Lípách únor 2013
Mokré V Lípách únor 2013 Mokré V Lípách únor 2013 Mokré V Lípách únor 2013

Rok 2014

Obec Mokré na konci roku 2013 koupila část pozemku v části obce V Lípách mezi Hrubými a Žďárskými, který pronajala firmě ZEMSPOL České Meziříčí. Ta na něm již v březnu začala provádět první odvodňovací úpravy a již teď je vidět, že zde zase bude pozemek bez plevele a náletů a nebude budit hrůzu ve všech kolemjedoucích a jdoucích.

V Lípách duben 2014 V Lípách duben 2014 V Lípách duben 2014

 

Pokračování najdete zde: V Lípách od roku 2015

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

18. 5. Nataša

Zítra: Ivo

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 389
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 248
c) Netřídím vůbec
  
 902

Návštěvnost stránek

522878