Drobečková navigace

Úvod > ... Evropská unie > Volby do Evropského parlamentu > Základní údaje

Základní údaje

Vstupem České republiky do Evropské unie k 1.5.2004 vzniká automaticky občanům České republiky  občanství Evropské unie a tím i právo volit své zástupce do zastupitelského orgánu Evropské unie – do Evropského parlamentu.

První olby do Evropského parlamentu pro období let 2004 – 2009 se konaly ve všech členských státech Evropské unie v rozmezí od 10. – 13.6.2004. V České republice se volby uskutečnily 11. a 12.6.2004, jejich konání upravuje zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. Volební systém není jednotný a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí.

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let. Poslanců bude v tomto parlamentu celkem 732, v České republice se volí 24 poslanců. Na území České republiky má právo volit do Evropského parlamentu každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a splnil podmínku o pobytu na území České republiky dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel.

Seznam voličů vede příslušný obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu. Občan jiného členského státu Evropské unie může být do tohoto seznamu zařazen, jestliže o to požádá nejpozději 40 dnů před dnem voleb a doloží skutečnosti, které jsou k tomu potřebné.

Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu podávají registrované politické strany a politická hnutí. Podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii se na území České republiky volí do Evropského parlamentu 24 poslanců. Počet kandidátů na kandidátní listině je o jednu třetinu vyšší než počet poslanců, tedy 32.

Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek, na kterém může zakroužkovat nejvýše dva kandidáty z celkového počtu kandidátů na kandidátní listině. Volič se řídí pokyny volební komise.

(použity materiály z časopisu Obec a finance 2/2004)

 

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

22. 5. Emil

Zítra: Vladimír

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 390
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 249
c) Netřídím vůbec
  
 902

Návštěvnost stránek

522914