Drobečková navigace

Úvod > Tipy na výlet > Vojenské památky Podorlicka

Vojenské památky Podorlicka

Pevnost Josefov

Pevnost byla postavena v letech 1780 - 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. Patřila k vrcholným dílům evropského pevnostního stavitelství. Pozoruhodný labyrint chodeb o celkové délce 45 km nemá obdoby nikde na světě. Dnešní prohlídková trasa je dlouhá 1 km a seznamuje návštěvníky se způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů. Vedle poutavého výkladu průvodce přispívá k romantické a tajuplné podzemní prohlídce i osvětlení ručními lampami se svíčkami. Parkoviště je u objektu, doba prohlídky 50 minut.

Bližší informace: http://pevnostjosefov.wz.cz

Vstup do objektu

 

 

 

 

 

Dělostřelecká tvrz Dobrošov u Náchoda

Tvrz je součástí mohutného systému opevnění, budovaného na našich hranicích po roce 1935 k zabránění vpádu nepřítele na naše území. Výstavba byla přerušena po Mnichovské dohodě v roce 1938. Z původně projektovaných sedmi srubů byly za 12 měsíců práce dokončeny tři objekty a proraženy všechny podzemní chodby a sály o délce téměř 2 km a hloubce až 40 m pod povrchem. Tvrz byla jako první objekt čs. opevnění odtajněna a zpřístupněna veřejnosti již v roce 1969. Výstavní síň vstupního areálu před srubem Zelený nabízí stálo expozici miniaturek Čs. armády první republiky, dále modely pevnostních objektů, dobové uniformy apod. prohlídková trasa vede podzemím tvrze mezi sruby Zelený a Můstek. V interiéru dělostřeleckého srubu Zelený jsou umístěny makety houfnic ráže 100 mm, v podzemí čeká návštěvníky prohlídka prostorů pro muniční sklady a kasárna a také množství vyrubaných štol. Výstup po 262 schodech končí na stropnici srubu Můstek.
V okolí pevnosti jsou dva okruhy naučných stezek, které informují o složitém systému čs. opevnění a představují jednotlivé typy železobetonových objektů budovaných na Náchodsku.
Parkoviště je vzdáleno 300 m, doba prohlídky 60 minut.
Bližší informace:
www.bunkry.cz

Pěchotní srub Březinka

Dvoupatrový srub byl vybetonován v říjnu 1937. Do mnichovské dohody byl zčásti vybaven technikou, vyzbrojen a obsazen posádkou. Za okupace byl objekt silně poškozen. V současnosti jsou interiéry i exteriéry uvedeny do podoby z roku 1938 a je to jeden z nejlépe zrekonstruovaných objektů těžkého opevnění u nás. Srub je oboustranný, má funkční originální filtrovnu, provozuschopný agregát na výrobu elektrické energie, plně vybavené místnosti pro velitele, telefonistu a zemní telegrafii. Pravá střelecká místnost je vyzbrojena lehkými a těžkými kulomety. Levá střelecká místnost obsahuje protitankový kanón vzor 36, který je jediný kompletní a provozuschopný v České republice, a dvojče těžkých kulometů. Veřejnosti jsou zpřístupněny také expozice v sousedním pěchotním srubu Lom.
Objekt je přístupný pouze pěšky asi 1 km z Náchoda nebo 1,5 km od Dobrošova.
Bližší informace:
www.bunkry.cz

Dělostřelecká tvrz Skutina

Soukromé muzeum čs. opevnění se nachází v pěchotním srubu U Stodol nedokončené dělostřelecké tvrze Skutina. Kromě informačních panelů s řadou dobových fotografií a materiálů se zde nacházejí i trojrozměrné exponáty. Součástí prohlídky je sestup do nedokončeného podzemí tvrze, které se nalézá v hloubce 36 m. Zde je možné vidět část bednění schodišťové šachty a způsob ražby podzemních prostor.
Nachází se v polovině cesty mezi obcemi Sněžné a Olešnice v Orlických horách, přístupná je z osady Polom.
Bližší informace:
www.bunkry.cz

 

Dělostřelecká tvrz Hanička

Po stavební stránce byla dokončena v roce 1938, chybělo jen část vybavení. Za okupace a v poválečném období nebyla poškozena, a proto když byla v letech 1969 - 1975 zpřístupněna veřejnosti, získala si značnou popularitu. V letech 1975 - 1994 byla přebudována na moderní protiatomový úkryt, ale pro nedostatek finančních prostředků byla stavba zastavena a následujícího roku znovu zpřístupněna veřejnosti. Na povrchu se v některých objektech zachovaly pancéřové kopule a zvony, proto patří tři objekty tvrze k nejzachovalejším v republice. Prohlídka zahrnuje průchod asi 1 km podzemních chodeb a sálů, umístěných až 40 m pod povrchem země. Podzemní prostory jsou vybaveny moderní technikou, která měla sloužit pro funkci protiatomového úkrytu.
Příjezd od Rokytnice v Orlických horách, z parkoviště dále pěšky asi 30 minut.
Bližší informace:
www.bunkry.cz, www.orlickehory.cz

Dělostřelecká tvrz Bouda

V roce 1937 byla stavebně dokončena. Na povrchu má celkem 5 objektů spojených až 57 metrů hluboko v podzemí dvěma kilometry chodeb a sálů. V období mnichovské krize byla tvrz částečně vyzbrojena a obsazena posádkou. Během války byla tvrz silně poškozena a v 50. letech částečně opravena. Pro veřejnost byla zpřístupněna teprve v roce 1991 a je v ní největší muzeum čs. opevnění.
Doba prohlídky 80 - 110 minut. Přístup pouze pěšky asi 3 km od rozhledny na Suchém vrchu, příp. 5 km z Těchonína, 6 km z Lichkova nebo 7 km z Mladkova.
Bližší informace:
www.bunkry.cz

Bližší informace:  Bouda muzeum

Vojenské muzeum Jaroměř - Josefov

 

První soukromé vojensko-historické muzeum - Nositel čestného názvu Muzeum československých legií - byla přemístěna od 3.4.2004 ze zámeckých prostor Doudleby nad Orlicí  do nových prostor v Jaroměři-Josefově. Rozsáhlá expozice historie české a čs. armády a armád zahraničních zahrnuje období od 1. světové války po současnost.
Doba prohlídky je 1 - 1,5 hodiny.
Bližší informace: www.muzeum.hradecko.com

 

Československé pohraniční opevnění 1935 - 1938

Bližší informace:

Pevnosti

Pevnosti 2

 

Pevnosti, opevnění Orlické hory, Králicko, Náchodsko, Jestřebí hory, Kladsko

Bližší informace: Pevnosti Orlické hory

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

14. 4. Vincent

Zítra: Anastázie

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 383
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 245
c) Netřídím vůbec
  
 899

Návštěvnost stránek

522544