Drobečková navigace

Úvod > Události let minulých > Události - rok 2008

Události - rok 2008

10. - 13.1.2008 Regiontour Brno

GO - 18. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

REGIONTOUR - 17. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

Bližší informace o veletrhu zde:  http://www.bvv.cz/go

Obec Mokré se tohoto veletrhu zúčastnila poprvé, jako jedna z obcí, které jsou součástí Projektu "Rodný kraj Františka Kupky".

Obec Mokré propagovala svoje webové stránky.

Kartičku s propagací webů obce vydalo město Opočno - Srdce Rodného kraje FrantiškaKupky. Je to otevřená edice. Zatím má pět témat (kultura, tradice, turistické zajímavosti, sport a rekreace, osobnosti) a vytištěno je 16 druhů. K dspozici jsou v Informačním centru Rodného kraje Františka Kupky v Opočně od 1.2.2008.

Kartička: Turistické zajímavosti Rodného kraje Fr. Kupky - Propagace internetových stránek Mokré

Regintour Regiontour
Regiontour Regiontour
Regiontour Regiontour

Regiontour v Brně – Opočno v novém kabátě

Město Opočno – srdce Rodného kraje Františka Kupky

Dne 10. – 13. ledna 2008 probíhal v Brně veletrh cestovního ruchu GO a Regiontour. Opočno se zde prezentovalo na stánku Královéhradeckého kraje spolu s dalšími městy Orlických hor a Podorlicka. Představilo se jako „Město Opočno - srdce Rodného kraje Františka Kupky“ již v novém jednotném grafickém stylu. V jeho duchu byly připraveny i propagační materiály. Turisté i pracovníci v cestovním ruchu v nich našli informace o Opočně (nově o Zahradním centru, sdružení J.Černý – M. Vojnar, Galerii Za Stromem i Opočenské naučné stezce) a také o dalších městech a obcích, které do tohoto kraje patří. Byla představena například obec Přepychy s poutním místem v Dřízenském údolí a nedalekou rozhlednou Osičina s výhledem na panorama Orlických hor. Obec Mokré, tajuplné místo mokerských bludiček, vhodné pro cyklistickou vyjížďku. A také Vambeřice, poutní místo na polské straně Rodného kraje Františka Kupky. Jednotnou grafiku měl také panel představující naše město a inzerát, který vyšel ve veletržním čísle turistického magazínu Kam po Česku. První den, jenž byl určen především odborné veřejnosti, prezentoval náš kolega Jiří Sommer ideu projektu „Opočno, brána Orlických hor bez bariér“ .

Jako hosté nás přijeli podpořit radní města panIng. Jaroslav Pultar a Jiří Králíček, člen občanského sdružení Abakus, autora projektu Rodný kraj Františka Kupky.

 

 

Petra Kuřátková, o.s. ABAKUS

7.1. - 18.1.2008 - vybírání rybníků v obci

Rybník 2008 Rybníky 2008 Rybníky 2008
Rybníky 2008 Rybníky 2008

Rybníky po vybrání:

Rybník Rybník Rybník
Rybník Rybník Rybník

 8.2.2008 - Beseda s panem Václavem Malovickým

V obci Pohoří se dne 8.2.2008 uskutečnila beseda se spisovatelem a scénáristou panem Václavem Malovickým, který napsal knihu Kuchyně mezi Orlicí, Labem a Cidlinou, ve které má svoji kapitolu právě i Mokré a Pohoří.

Pan Malovický přiblížil vznik této velmi zajímavé knihy a musím říct, že knihy, která bude jistě brzy rozebrána.....vyprávěl o svých kuchařských zkušenostech a zážitcích. Víc než dvě hodiny návštěvníci poslouchali humorné historky ze současnosti, ale také historky různých kulinářských receptů....

Beseda byla velmi zajímavá a určitě by se sedělo a poslouchalo mnohem déle.

Dáša Honsnejmanová, za knihovnu Mokré

Pan Krafka - starosta Pohoří s panem Malovickým

Beseda s Malovickým v Pohoří

27.2. - 28.2.2008 Praha - starostky v senátu

Orlický týdeník č. 20 ze dne 14.3.2008 píše: Ženy z politiky Rychnovska

Návštěva v Senátu

Praha 2008 Praha 2008 Praha 2008
Praha Praha

1.3.2008 - Vichřice EMMA

1. března 2008 zasáhla Českou republiku silná vichřice Emma. V Mokrém jí za oběť padla jedna z největších a nejkrásnějších lip v části obce V Lípách. Vítr strom vyvrátil i s kořeny a zatarasil cestu směrem Opočno - Hradec Králové a do centra Mokrého...

Starostka obce paní Blanka Kučerová ihned po tom, co se dozvěděla tuto zprávu,  zavolala linku 150 - hasiče. Ti přijeli snad do 15 minut od zavolání a pustili se do odklizení velkého stromu. práce jim trvala několik hodin a na pomoc jim přijeli i místní kluci s traktorem.

Hasičům Královéhradeckého kraje patří velké poděkování za jejich rychlost a pracovní nasazení.

Ještě loni....

Lípa loni

A dnes....

Emma Emma Emma
Emma Emma Emma
Emma Emma Emma
Emma Emma Emma
Emma Emma Emma
Emma Emma Emma
Emma Emma Emma

Naštěstí tato vichřice jiné větší škody v Mokrém už nenapáchala.

ORLICKÝ TÝDENÍK č. 17/2008 ze dne 4.3.2008 píše

Emma vycenila zuby i na Rychnovsku

Vichřice Emma

RYCHNOVSKÝ DENÍK č. 68 ze dne 20.3.2008 píše:

Lákavý internet ve městě i malé obci

Web Mokrého a Rychnova

ORLICKÝ TÝDENÍK č. 22/2008 ze dne 21.3.2008 píše:

Úspěch ve Zlatém erbu

MOTOKROSS - GOLD FREN CUP 2008 - 29.3.2008

Novamotocross

Tento zajímavý a pro mnohé kluky vysněný sport prezentuje za naši obec Miloš Hrachovina, který se dne 29.3.2008 na trati v Záboří umístil na 3. místě.

GRATULUJEME!

Miloš Hrachovina jezdí v kategorii Hobby 20 až 26 let na motokrosové motorce:                  HONDA 45 ccm 4T

Více podrobností a přehled závodů v roce 2008 najdete na www.novamotocross.com

ORLICKÝ TÝDENÍK č. 25/2008 ze dne 4.4.2008 píše:

Nebýt jako ostatní

RYCHNOVSKÝ deník  č. 84/2008 ze dne 9.4.2008 píše:

Kam putuje Zlatý erb? Opět do Mokrého

Zlatý erb Rychnovský deník

OBEC A FINANCE č. 2-2008: Veřejná správa online ze dne 16.4.2008 píše:

Obec a finance 1 Obec a finance 2

Obec a finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů - vychází 5x ročně v Praze, ročník XIII.

Beseda s Václavem Malovickým 25.4.2008

na stránkách knihovny....

Slet čarodějnic v Mokrém.... 30. dubna 2008

Pozvánka na slet čarodějnice

Hlavní soutěží letos bylo - Titul "Nejkrásnější čarodějnice", o kterém rozhodli všichni přítomní hlasováním.

Sraz čarodějnic

Titul Nejkrásnější čarodějnice získala pro rok 2008 Adriana Krejčová a z dospělých Petra Hrubá.

 

Nejkrásnější čarodějnice

Nejkrásnější čarodějnice

čarodějnice 2008 čarodějnice 2008 čarodějnice 2008
čarodějnice 2008 čarodějnice 2008 čarodějnice 2008
čarodějnice 2008 čarodějnice 2008 čarodějnice 2008
čarodějnice 2008 čarodějnice 2008 čarodějnice 2008
čarodějnice 2008 čarodějnice 2008 čarodějnice 2008
čarodějnice 2008 čarodějnice 2008 čarodějnice 2008
čarodějnice čarodějnice 2008 čarodějnice 2008
čarodějnice 2008 čarodějnice 2008 čarodějnice 2008
čarodějnice 2008 čarodějnice 2008 čarodějnice 2008
  čarodějnice 2008  

čarodějnice 2008

Hlavní cenu a občerstvení věnovala obec Mokré.

Sladkosti dětem věnovali: Alena Fedorová, Roman Honsnejman, Petr Horák, Jiří Tomek st.

Poděkování patří všem, kteří se na organizaci tohoto dne podíleli, zajistili občerstvení, upravili hřiště a čarodějnický oheň.....

 

U nás v kraji

Čtvrtletní zpravodaj Královéhradeckého kraje - květen 2008 číslo 1/2008 píše:

I weby našeho kraje...

Slavnostní přivítání YOKOMA v Mokrém

Dne 8.5.2008 paní starostka Blanka Kučerová a paní kronikářka Dáša Honsnejmanová přivítaly prvního plemeníka v Mokrém - YOKOMA ve Stáji Lucie.

Plemeník Yokom se narodil 7.2.1995 a do Mokrého byl panu Jiřímu Tomkovi zapůjčen majitelkoupaní Hedvábnou Kateřinouna pouštěcí sezónu 2008.

Tento výborný hřebec za svou dostihovou kariéru vydělalpřes jeden milion korun .

 

YOKOM YOKOM

 

YOKOM YOKOM YOKOM
YOKOM YOKOM YOKOM
YOKOM YOKOM YOKOM

Rychnovský deník č. 156 ze dne 4.7.2008 píše:

Rychnovský deník 4.7.2008

1.7.2008 - 10 let od povodně v Královéhradeckém kraji

1.7.2008 byla zahájena výstava pořádaná Královéhradeckým krajem ve spolupráci s postiženými obcemi povodněmi v roce 1998 pod názvem "Povodně ve fotografiích".

Výstava se konala v recepci Regioncentra Nový pivovar a zahájení se ujal hejtman Královéhradeckého kraje ing. Pavel Bradík.

Fotografie jsou zpřístupněny veřejnosti až do konce srpna 2008.

Podrobnosti - články a fotografie jsou na stránkách kroniky: http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=837186

26.7.2008 - Krátké zastavení v Mokrém podruhé

Dne 26.7.2008 se konala v Mokrém výstava ze života minulého i současného. Hlavním tématem bylo 10. výročí od povodní v roce 1998.

Podrobnosti - fotografie jsou na stránkách kroniky:   http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=1011433

2.8.2008 - Návštěva JUDr. Miroslava Antla v místní knihovně

Dne 2.8.2008 na žádost paní knihovnice a kronikářky obce Mokré navštívil knihovnu i výstavu o Mokrém pan JUDr. Miroslav Antl - právník a expert na trestní právo a bezpečnost, odborný asistent na katedře sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde dlouhodobě přednáší trestní právo.

Více na stránkách knihovny v oddíle:  Milé návštěvy a rozhovory a na www.miroslavantl.cz

JUDr. Miroslav Antl JUDr. Miroslav Antl Judr. Miroslav Antl
Miroslav Antl Miroslav Antl Miroslav Antl
Miroslav Antl   Miroslav Antl

11.8.2008 - Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou - Výstava Okupace ČSSR v srpnu 1968

V pondělí 11.8.2008 se konalo slavnostní zahájení výstavy, kterého se ujal spisovatel Ludvík Vaculík s organizátorkou výstavy paní Alenkou Jankovou z městské knihovny.

Na výstavě jsou ke shlédnutí originální autentické články a fotografie z dobových novin a časopisů. Výstava je přístupná v otvíracích hodinách knihovny až do 26. září 2008.

Ludvík Vaculík Ludvík Vaculík Ludvík Vaculík
  Ludvík Vaculík  
Výstava Vaculík Výstava Vaculík Výstava Vaculík
Výstava Vaculík Výstava Vaculík Výstava Vaculík
Výstava Vaculík Výstava Vaculík Výstava Vaculík
Výstava Vaculík Výstava Vaculík Výstava Vaculík

11.8.2008 - Stáj Lucie v Mokrém - návštěva

Dne 11.8.2008 navštívila kronikářka obce stáj Lucii v Mokrém, aby se mohla podívat na nového hřebce, kterého zde má majitel stáje pan Jiří Tomek. Hřebec se jmenuje Scours-House a brzy se stal miláčkem všech příznivců koní v Mokrém.....

Hřebec Scours-House Hřebec Scours-House Hřebec Scours-House
Scours-House    

14.8.2008 - návštěva u střelce

Dne 14.8.2008 navštívila paní kronikářka obce Mokré pana Ladislava Faltu - Krále českých rychlopalníků - olympionika, mistra světa a mistra Evropy ve střelbě.

Více na stránkách kroniky www.obecmokre.cz/kronika

22.8.2008 - vyhodnocení květinové soutěže - 3. ročník

Beseda na téma: Madeira - květinový ostrov

Podrobnosti na stránce: Soutěže - rok 2008

30.8.2008 - Tradiční posvícení v Mokrém

Dne 30.8.2008 se konalo tradiční posvícení v Mokrém, odpoledne probíhalo hlavní soutěží, a to  sportovním utkáním v nohelbalu Mokré x Čánka.

Počasí se vydařilo, občerstvení bylo zajištěno a nohejbalového utkání se zúčastnilo celkem 6 družstev. Hlavní cenu - poháry - věnovala obec Mokré. První místo se v letošním roce podařilo získat mokerskému družstvu  - Josef Valeš, Luboš Valeš a Tomáš Kučera.

Společná zábava sportovců i příhlížejících trvala až do nočních hodin. Všichni se dobře bavili a odcházeli domů spokojeni.

  Poháry nohejbal 2008  
Nohejbal 2008 - 2. místo Vítězné družstvo Nohejbal 2008 Nohejbal 2008 - 3. místo
Společné foto Nohejbal 2008 - vítězná družstva

 Náhodné fotografie z posvícení:

Posvícení 2008 Posvícení 2008 Posvícení 2008
Posvícení 2008 Posvícení 2008 Posvícení 2008
Posvícení 2008 Posvícení 2008 Posvícení 2008
Posvícení 2008 Posvícení 2008 Posvícení 2008

Rychnovský deník č. 205 ze dne 1.9.2008 píše:

Celý článek zde: Soutěže - rok 2008

7.9. 2008 Událost regionálního charakteru - Oslavy 100 let železnice Opočno - Dobruška

Dnes 7.9.2008 obyvatelé zdejšího kraje mohli oslavit stoleté výročí železnice mezi Opočnem a Dobruškou. Na nádraží v Opočně bylo možné shlédnout  v Kině OKO staré filmy pod názvem "Vzpomínka na 900 let Opočna". V Kodymově národním domě byla uspořádána výstavka k historii železnice a železničních modelů. V Dobrušce na vlakovém nádraží byla také zajímavá výstavka železničních dokumentů. Pro zájemce byla i upomínková razítka. Největší atrakcí byla jízda historickým vlakem - parní lokomotivou Velký Bejček 423.0148 z roku 1938 a motorovým vozem Hurvínek M131.1228 z roku 1981. Dopravu také zajišťoval historický autobus Škoda 706 RTO.

Tento den se vydařil, přišlo mnoho návštěvníků.....

Směs fotografií z oslav železnice:

100 let železnice 100 let železnice 100 let železnice
100 let železnice 100 let železnice 100 let železnice
100 let železnice 100 let železnice 100 let železnice
100 let železnice 100 let železnice 100 let železnice
100 let železnice 100 let železnice 100 let železnice
100 let železnice 100 let železnice 100 let železnice
100 let železnice 100 let železnice 100 let železnice

13.9.2008 - Pokračování regionálních oslav

Opočno středověké

Hlavní oslavou bylo nakouknutí na středověké Opočno s historickými výjevy, koncerty gotické hudby, souboje šermířů, dovádění kejklířů, tanečnic, slavnostní příjezd Jana Městeckého, pána opočenského hradu a další.....

 

Tisková zpráva zde: tiskova zprava na Stredoveke Opocno 13.9.08.doc

 

 

Středověké Opočno průvod Středověké Opočno hradní dámy Středověké Opočno Jan Městecký

 Dny evropského dědictví

V rámci Dnů evropského dědictví byly široké veřejnosti zpřístupněny běžně nepřístupné památky a zajímavé objekty v Opočně a Novém Městě nad Metují.

Autobusová doprava mezi oběma městy byla zajištěna zdarma.

Společná vernisáž výstav

František Kupka a Otto Gutfreund – čeští dobrovolnící ve Francii za první světové války
Puteaux v současné fotografii očima fotografa Karla Steinera
Češi ve Francii
Soubor výstav vážících se k předání předsednictví EU Francií České republice a k propojení Opočna s francouzským Puteaux prostřednictvím osobnosti Františka Kupky v zámeckém letohrádku. Zajímavostí byla i osobní návštěva fotografa Karla Steinera a francouzské delegace v čele se zástupcem starostky města Puteaux.

 

 

Vernisáž Vernisáž Karel Steiner Vernisáž francouzská delegace

 

17.9.2008 Křest knihy Jiřího Macha s ilustracemi Karla Štětiny

 

Dne 17.9.2008 se konal slavnostní křest knihy s poetickým názvem

 

"Příběhy od Zlatého potoka"

 

Knížka je plná příběhů našeho regionu a stojí za přečtení. Knihovna v Mokrém ji bude moc zanedlouho nabídnout i svým čtenářům.

 

Křest se konal v obřadní síni historické radnice v Dobrušce za přítomnosti vydavatele - Nakladatelství Bor, paní Dr. Evy Koudelkové (z tohoto nakladatelství získala právě knihovna v Mokrém sponzorský dar) a ilustrátora Karla Štětiny a samozřejmě dalších milých hostů.

 

 

Dr. Jiří Mach Dr. Jiří Mach

 

Dr. Jiří Mach je ředitelem Městského muzea v Dobrušce.

 

25.9.2008 Otevření nové budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

 

Dne 25.9.2008 byla slavnostně otevřena nová budova Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové za přítomnosti Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje a dalších milých hostů.....více na www.obecmokre.cz/knihovna - oddíl Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové v novém.

 

4.10.2008 Hubertova jízda v Mokrém

 

Dne 4.1.02008 se konala tradiční Hubertova jízda v Mokrém, a to již 13. ročník.

 

Více informací zde: Hubertova jízda 2008

 

Orlický týdeník č. 74/2008 ze dne 14.10.2008 píše:

 

Orlický týdeník

Orlický týdeník

 

17.10. - 18.10.2008

Volby do krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje a do Senátu ČR

 

Průměrný věk voličů byl 52,9 let:

18 - 20 let - žádný

Nad 20 let - 6 voličů

Nad 30 let - 8 voličů

Nad 40 let - 9 voličů

Nad 50 let - 16 voličů

Nad 60 let - 10 voličů

Nad 70 let - 7 voličů

Nad 80 let - 3 voliči

 

Volby do Senátu ČR:  
Počet voličů v obvodu: 131 osob
Počet občanů, kteří přišli v volbám 59 osob
Počet platných odevzdaných hlasů 54 hlasů
Umístění kandidátů:  
1. Jiří Syrový 0 hlasů
2. Drahomíra Peřinová 3 hlasy
3. Miroslav Antl 27 hlasů
4. Václava Domšová 14 hlasů
5. Vladimír Benák 3 hlasy
6. Bedřich Chasák 7 hlasů

 

Volby do zastupitelstva kraje:  
Počet voličů v obvodu: 131 osob
Počet občanů, kteří přišli v volbám 59 osob
Počet platných odevzdaných hlasů 53 hlasů
Umístění stran:  
č. 1 - KSČM 8 hlasů
č. 3 - SNK Evropští demokraté 9 hlasů
č. 13  - Nezávislí 3 hlasy
č. 18 - Strana zelených 1 hlas
č. 32 - Strana zdravého rozumu 1 hlas
č. 42 - Pravý blok 3 hlasy
č. 47 - ODS 8 hlasů
č. 48 - ČSSD 17 hlasů
č. 50 - Koalice pro kraj 3 hlasy

Oficiální úřední výsledky jsou vyvěšeny na klasické i elektronické úřední desce.

V Mokrém volilo 45 % voličů.

24.10. - 25.10.2008 volby do Senátu ČR

Volby do Senátu ČR:  
Počet voličů v obvodu: 131 osob
Počet občanů, kteří přišli v volbám 49 osob
Počet platných odevzdaných hlasů 48 hlasů
Umístění kandidátů:  
3. Miroslav Antl 33 hlasů
4. Václava Domšová 15 hlasů

V Mokrém volilo 37 % voličů.

Více podrobností o volbách na www.volby.cz

25.10.2008 - návštěva u Miloše Hrachoviny - závodníka v motokrosu v Mokrém - výstava pohárů na obecním úřadě

Miloš Hrachovina

Miloš Hrachovina zapůjčil své poháry na výstavu na obecní úřad Mokré, můžete se přijít podívat!

Další podrobnosti na:

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=1019549

25.10.2008 - 1. posvícenské koláčové klání v Pohoří

Tato soutěžní přehlídka byla příležitostí pro prezentace rodinných, místních a regionálních pochoutek nejen z Hradecka, ale z celé české či zahraniční kuchyně. A tak byly k ochutnání nejen tradiční malé a velké koláče či koláčky, ale i další slavnostní sladká či slaná pečení.

Obec Mokré dostala výzvu od obce Pohoří (poznámka - tři dny před samostnou soutěží), kterou přes tento krátký termín přijala a stihla delegovat své účastníky do této soutěže, kteří obstáli na výbornou. Tím jsme v Mokrém dokázali, že nejen zelí je zde nejlepší, ale také v pečení naše ženy (zatím se zúčastnily jen ženy) mají co nabídnout a čím se pochlubit.

Účastníci:
Krejčová Renata
Doležalová Marie
Hrubá Věra
Drašnerová Vendula
Žďárská Hana

V kategorii sladké pečení získala 1. místo paní Renata Krejčová s dortem:

"Posvícenský dortíček mokerských paniček"

a 3. místo paní Marie Doležalová s paní Vendulou Drašnerovou za "Sněhové trubičky a věnečky lehoučké jak pro víly z mokerských mokřin"

Gratulujeme a všem cukrářkám děkujeme za účast!!!

1. místo 3. místo

Vítězům, a nejen mokerským gratulujeme a můžeme se tedy těšit na příští 2. ročník.

Vítězný posvícenský dortíček nechyběl s kachnou, zelím a knedlíkem....

Posvícenský dort

Tuto akci podpořili: Veolia, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, VOR  spol. s. r. o., Jema - výroba schodišť, Manufacture Prim, Rodný kraj Františka Kupky, Rychnovský deník, Český rozhlas Hradec Králové.

Diplomy podepsal pan Václav Malovický, spisovatel a scénárista, autor známé kuchařky Kuchyně mezi Orlicí, Labem a Cidlinou.

Mladá fronta dnes - 27.10.2008 píše:

Koláčové klání v Pohoří

5.11.2008 - Výstava pohárů Mistra ČR v autokrosu - Tomáš Jánoš Mokré - na obecním úřadě Mokré

Pan Tomáš Jánoš zapůjčil své poháry z roku 2008 i z let minulých na výstavu na obecním úřadě, můžete se příjít podívat!

Poháry Jánoš

Další podrobnosti na:

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=1019548

30.11.2008 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Mokrém

V Mokrém se poprvé rozsvítil velký vánoční strom! Slavnostního rozsvícení se zúčastnilo téměř 40 občanů. Paní starostka Blanka Kučerová pronesla krátkou řeč a přihlížejíćím zahráli na flétny vánoční koledy paní Hana Novotná a Daniel Krejčí. Kdo přišel, určitě nelitoval a zpříjemnil si tak předvánoční nedělní odpoledne.

Vánoční smrk je živý a tak můžeme v této krásné tradici pokračovat zase další a další rok....

Před rozsvícením Hosté
Hosté Hosté
Koledy Koledy
Koledy Děti u stromu Děti u stromu
Děti u stromu Děti u stromu
Vánoční strom Vánoční strom Vánoční strom

4.12.2008 - Barborka nadělovala do ponožky

4. 12. je v kalendáři napsáno Barbora, která chodí před Mikulášem a nosí dětem do ponožky drobné dárky. Hodným sladkosti a zlobivým brambory….i letos paní knihovnice pověsila do okna ponožku, aby se Barbora nezapomněla stavit! A nezapomněla! Přinesla dětem drobné dárečky, které je určitě potěšily.

 

Barbora v knihovně

 

Barbora v knihovně Barbora v knihovně Barbora v knihovně

5.12.2008 - Mikuláš přijel do Mokrého autobusem

Mikuláš, andělé i čerti rozdávali radost

Děti i dospělí v letošním roce opět namalovali vánoční přáníčka pro všechny obyvatele Mokrého. Určitě se jim moc povedly a udělaly jim radost. Paní knihovnice požádala Mikuláše, aby byl tak hodný a až půjde na své pouti přes Mokré, aby je cestou rozdal. Mikuláš byl ochotný a andělé mu pomáhali.

Mikuláš v Mokrém

 

 

Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém
Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém
Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém
Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém
Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém
Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém
Mikuláš v Mokrém Mikuláš v Mokrém Mikuláš v

6.12.2008 - Výstava novoročenek ze sbírky kronikářky obce

Novoročenka je přání do nového roku. Její pojmenování má mnoho podob: Pour Féliciter, PF či slangově péefko – odvozené z francouzského "pro štěstí", novoroční přání, novoročenka, přání do nového roku, novoroční pohlednice....

6.12.2008 byla otevřena ve společenském klubu výstava novoročních přání a nebylo jich málo, sešlo se jich téměř na tisíc.

Mezi zvlášť milé hosty patřili manželé Gruntovi z Opočna (paní Jarmila Gruntová je dcerou jednoho z kronikářů Mokrého, pana Stanislava Baše- zakladatele obrazové kroniky Mokrého).

Výstava PF - kronikářka obce Výstava PF Výstava PF
Výstava PF Výstava PF Výstava PF

Poděkování patří paní Věře Hrubé a Monice Hrubé, které pomohly celou výstavu nainstalovat.

12.12.2008 - Orlický týdeník č. 89/2008 ze dne 12.12.2008 píše

Mikuláš na zastávce

 

Soutěže roku 2008 zde:  Soutěže - rok 2008

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 427
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 281
c) Netřídím vůbec
  
 946

Návštěvnost stránek

523458