Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Úřední deska -archiv2 > Rok 2006

Rok 2006

 • Rozhodnutí  - zrušení trvalého pobytu - čj. 70/05 - 605/2 ze dne 2.1.2006

Vyvěšeno: 2.1.2006
Sejmuto: 17.1.2006
 • Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005 - dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2005.doc

Vyvěšeno: 27.1.2006
Sejmuto: 11.2.2006
 • Závěrečný účet Mokré za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření obce) - Finanční vypořádání a finanční situace obce.

Závěrečný účet obce Mokré za rok 2005.doc

Vyvěšeno: 25.1.2006
Sejmuto: 9.2.2006
 • Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy v obci Mokré za rok 2005 dle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Finanční kontrola 2005.doc

Vyvěšeno: 10.2.2006
Sejmuto: 26.2.2006
 • Rozpočtový výhled DSO Horka na rok 2007 - 2008

Rozpočtový výhled DSO Horka.doc

Vyvěšeno: 10.2.2006
Sejmuto: 26.2.2006
 • Rozpočet DSO Horka na rok 2006

Rozpočet DSO Horka 2006.doc

Vyvěšeno: 10.2.2006
Sejmuto: 26.2.2006
 • Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen "zákon") - vrácení dokumentace vlivů záměru "VN Mělčany na Dědině" na životní prostředí oznamovateli k doplnění a přepracování.

Vrácení dokum. -VN Mělčany na Dědině.doc

Vyvěšeno: 23.2.2006
Sejmuto: 10.3.2006
 • Plnění rozpočtu za rok 2005 a srovnání s rokem 2004

Plnění rozpočtu 2005 a srovnání s rokem 2004.doc

Vyvěšeno: 24.2.2006
Sejmuto: 11.3.2006

 • Návrh rozpočtu obce Mokré na rok 2006

Návrh rozpočtu obce Mokré na rok 2006.xls

Vyvěšeno: 2.3.2006
Sejmuto: 18.3.2006
 • Zasedání zastupitelstva obce Mokré se koná dne 31.3.2006, tj. pátek, ve společenské místnosti v budově místního obchodu v 18.00 hodin.

Program jednání:

 1. Rozpočet DSO Horka na rok 2006 a rozpočtový výhled na roky 2007 – 2008
 2. Rozpočet obce Mokré na rok 2006
 3. Kontrola provedená finančním výborem
 4. Kontrola provedená kontrolním výborem
 5. Silniční hospodářství
 6. Ptačí chřipka – pokyny
 7. Webové stránky obce – Zlatý erb
 8. Odpady za rok 2005
 9. Zprávy z knihovny – scoubidou,  bludičky a další….
 10. Další

Vyvěšeno: 21.3.2006
Sejmuto: 31.3.2006
 • Nařízení Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj č.2/2006 - změna mimořádných veterinárních opatření vyhlášených ve Vyhlášce č.1/2006 - varroáza včel na území Královéhradeckého kraje

Varroáza včel str.1.rtf , Varroáza včel str.2.rtf

Vyvěšeno: 6.4.2006
Sejmuto: 22.4.2006
 • Usnesení Okresního soudu v Rychnově n.K. - E 4836/2005-23 zn.opr.:288/2005 - dražba movité věci povinného

Dražební usnesení.rtf

Vyvěšeno: 30.3.2006
Sejmuto: 14.4.2006
 • Záměr obce Mokré č.1/2006 - Kácení vzrostlých stromů

Záměr 1.2006.doc

Vyvěšeno: 5.4.2006
Sejmuto: 21.4.2006
 • Dopis Červeného kříže - vyhlášení veřejné finanční sbírky na zmírnění škod povodní

Veřejná fianční sbírka.doc

Vyvěšeno: 4.4.2006
Sejmuto: neomezeně dle platnosti
 • Dopis České pojišťovny - Havarijní hygienické pokyny pro obyvatelstvo k likvidaci negativních důsledků záplav

Upozornění pro klienty_kalamitní situace_POVODEŇ_ZÁPLAVA.doc

Vyvěšeno: 4.4.2006
Sejmuto: neomezeně dle platnosti
 • Oznámení č. 1/2006 o počtu volebních okrsků v obci Mokré při volbách do Poslanecké sněmovny ve dnech 2.-3-6.2006.

Oznámení č.1.2006 o počtu volebních okrsků.doc

Vyvěšeno: 14.4.2006
Sejmuto: neomezeně dle platnosti
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz - Zpráva o výsledku hospodaření obce Mokré za rok 2005

Zpráva 2005 - Mokré.doc

Vyvěšeno: 27.4.2006
Sejmuto: 12.5.2006
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství- Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen "zákon") - zveřejnění doplněné dokumentace vlivů záměru "VN Mělčany na Dědině" na životní prostřeí

Rozeslání doplněné dokumentace-VN Mělčany.doc

Vyvěšeno: 18.5.2006
Sejmuto: 2.6.2006
 • Oznámení obce Mokré č.2/2006 o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Oznámení o době a místě konání voleb.doc

Vyvěšeno: 18.5.2006
Sejmuto: 2.6.2006
 • Upozornění občanům - Odbor výstavby Městského úřadu Opočno

Upozornění - stavební odbor Opočno.rtf

Vyvěšeno: 30.5.2006
Sejmuto: 9.6.2006
 • Výroční zpráva obce Mokré za rok 2005

Obsah výroční zprávy:

 1. Obyvatelé v číslech
 2. Závěrečný účet obce Mokré za rok 2005 v rozpočtovém hospodaření
 3. Finanční vypořádání a finanční situace obce
 4. Plnění rozpočtu
 5. Porovnání plánovaného rozpočtu 2005 s rokem 2004, 2003, plánované příjmy a plánované výdaje
 6. Slovní komentář k výsledku hospodaření – zhodnocení příjmů a výdajů, usnesení zastupitelstva a záměry obce, plynofikace – shrnutí, dary a příspěvky obyvatelstvu, kulturní akce
 7. Veřejnoprávní smlouva
 8. Pohledávky
 9. Stavební úpravy budovy obecního úřadu
 10. Životní prostředí V Lípách
 11. Rekonstrukce potoka
 12. Odpady v roce 2005
 13. Výroční zpráva za rok 2005 dle zákona č.106/1999 Sb.
 14. Komentář k výsledkům finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb.
 15. Přezkoumání hospodaření obce
 16. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
 17. Zpráva o práci inventarizační komise
 18. Stav majetku obce k 31.12.2005
 19. Zpráva o činnosti knihovny
 20. Webové stránky obce
 21. Mokré v tisku
 22. Způsob zveřejnění dle zákona č. 563/1991 Sb.

 Výroční zpráva je vzhledem k obsahu k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 5.6.2006
Sejmuto: 21.6.2006
 • Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 2.6. - 3.6.2006 ve volební okrsku v Mokrém (v oddíle Události,akce 2006)

Vyvěšeno: 5.6.2006
Sejmuto: 21.6.2006
 • Zasedání zastupitelstva obce Mokré se koná dne 23.6.2006, tj. pátek, ve společenském sále místního obchodu v 18.00 hodin.

Od 17.00 hodin bude probíhat vítání občánků, bude následovat vyhodnocení akce pro děti "Malování na sklo" a na závěr od 18.00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva.

Program jednání:

 

1. Výroční zpráva obce Mokré - dle níže uvedeného obsahu

2. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Horka

3. Zpráva z kontroly finančního výboru

4. Vodní nádrž Mělčany na Dědině

5. Rekonstrukce potoka v Mokrém

6. Odpady - plasty

7. Humanitární sbírka

8. Soutěž pro obyvatele Mokrého "Nejrozkvetlejší dům a zahrada"

9. Prázdninové malování dětí i dospělých....

a další

Vyvěšeno: 13.6.2006
Sejmuto: 23.6.2006
 • Kraský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horka za rok 2005. Celá zpráva je k nahlédnutí na obecní úřadě Mokré v úředních hodinách.

Výsledek zpřezkoumání DSO - str.1.rtf

Výsledek zpřezkoumání DSO - str.2.rtf

Vyvěšeno: 13.6.2006
Sejmuto: 23.6.2006
 • Kraský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování a stavebního řádu - oznamuje veřejnou vyhláškou projednání návrhu zadání územního plánu velkého územního celku Královéhradeckého kraje. Návrh zadání je možné shlédnout na obecním úřadě Mokré v úředních hodinách.

Veřejná vyhláška - 1. strana.rtf

Veřejná vyhláška - 2. strana.rtf

Vyvěšeno: 12.6.2006
Sejmuto: 28.6.2006
 • Plán oblasti povodí Horního a středního Labe - OZNÁMENÍ  o zveřejnění návrhu časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe k připomínkám veřejnosti.

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe.rtf

Vyvěšeno: 1.1.2006
Sejmuto: 2.7.2006
 • Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor finanční - Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška MěÚ RK.rtf

Vyvěšeno: 19.6.2006
Sejmuto: 4.7.2006
 • Ordinační doba o letních prázdninách v Českém Meziříčí

Dětská ordinace.rtf

Vyvěšeno: 7.7.2006
Sejmuto: 30.8.2006
 • Pověřený obecní úřad - registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí

Registrační úřad.doc

Vyvěšeno: 26.7.2006
Sejmuto: 10.8.2006
 • OZNÁMENÍ - Zastupitelstvo obce Mokré pro příští volební období bude mít počet členů 7 (sedm)

Vyvěšeno: 26.7.2006
Sejmuto: 10.8.2006
 • Oznámení o počtu volebních okrsků do zastupitelstev obcí

Oznámení č.3.2006 o počtu volebních okrsků.doc

Vyvěšeno: 28.7.2006
Sejmuto: 12.8.2006
 • Záměr obce Mokré č.2/2006 schválený na veřejném zasedání dne 3.8.2006

Záměr 2.2006.doc

Vyvěšeno: 4.8.2006
Sejmuto: 19.8.2006
 • Finanční úřad Dobruška - Veřejná vyhláška (oznámení o uložení písemností) - čj.26671/06/254970/3464 ze dne 14.8.2006

Veřejná vyhláška.pdf

Vyvěšeno: 14.8.2006
Sejmuto: 29.8.2006
 • Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen „zákon“) – zveřejnění posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „VN Mělčany na Dědině“ na životní prostředí

Rozeslání posudku - VN Mělčany.doc

 

Vyvěšeno: 23.8.2006
Sejmuto: 7.9.2006

 

 • Zasedání zastupitelstva obce Mokré se koná dne 14.9.2006, tj. čtvrtek, na obecním úřadě Mokré v 18.00 hodin.

Program jednání:

1. Termín kontroly finančního výboru

2. Termín kontroly kontrolního výboru

3. Prodej pozemku p.č.800/3 - 32 m2 dle Záměru obce č.2/2006 ze dne 3.8.2006

4. Rozpočtové opatření

a další

Vyvěšeno: 31.8.2006
Sejmuto: 14.9.2006

 • Veřejné projednání VN Mělčany na Dědině dne 22.9.2006 v Dobrušce - kulturní dům, 15.00 hodin, viz dokument

VN Mělčany na Dědině.rtf

 

Vyvěšeno: 7.9.2006
Sejmuto: 22.9.2006
 • Období mimořádných klimatických podmínek - vyhlašuje hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s nařízením č. 3/2002 Královéhradeckého kraje ze dne 9. října 2002.

Mimořádné klimatické podmínky.JPG

Nařízení 3-2002 Královéhradeckého kraje ze dne 9_října 2002.htm

Vyvěšeno: 26.7.2006
Sejmuto: platí do odvolání !!!
 • Okresní soud Rychnov n.K. - Dražební usnesení

Dražební usnesení.rtf

Vyvěšeno: 20.9.2006
Sejmuto: 6.10.2006
 • Posuzování vlivů na životní prostředí - Prameniště Litá a Mokré dle přílohy:

Prameniště Litá.rtf

Vyvěšeno: 22.9.2006
Sejmuto: 7.10.2006
 • Exekutorský úřad Šumperk - Dražební vyhláška

 

 

 

Vyvěšeno: 25.9.2006
Sejmuto: 12.10.2006
 • Oznámení obce Mokré č. 4/2006 o místě a konání voleb do zastupitelstev obcí

Oznámení o době a místě konání voleb.doc

Vyvěšeno: 5.10.2006
Sejmuto: 21.10.2006
 • Městský úřad Rychnov n.K., odbor finanční - Veřejná vyhláška čj. Fin/popl/1178/06/Lad - převzetí písemností

Peterová.doc

Vyvěšeno: 10.10.2006
Sejmuto: 26.10.2006
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství - čj. 17515/ZP/2006-Čr

Předání stanoviska - VN Mělčany.doc

Rozeslání posudku - VN Mělčany.doc

Vyvěšeno: 14.10.2006
Sejmuto: 29.10.2006
 • Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mokré:

Výsledková listina potvrzená registračním úřadem v Opočně. Další podrobnosti lze nalézt na www.volby.cz

Výsledková listina.doc

Vyvěšeno: 21.10.2006
Sejmuto: 5.11.2006
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství - Předání závěru zjišťovacího řízení podl § 7 záměru "Odběry podzemních vod z prameniště Litá a Mokré v letech 2007 - 2015 pro zásobování obyvatel pitnou vodou".

Závěr z.ř. -Litá.doc

Vyvěšeno: 25.10.2006
Sejmuto: 9.11.2006

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 390
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 249
c) Netřídím vůbec
  
 902

Návštěvnost stránek

522922