Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Obce a ...... (archiv) > ... životní prostředí

Zpráva o stavu životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí v prosinci roku 2003 zveřejnilo zprávu o stavu životního prostředí v České republice v roce 2002.

V tabulce mezinárodního srovnání základních indikátorů životního prostředí v České republice je znázorněno toto srovnání se zeměmi Evropské unie a s třicítkou nejvyspělejších zemí OECD. Údaje o čistotě ovzduší i přes výrazné snižování emisí ukazují, že absolutní i měrné hodnoty emisí jsou stále ještě poměrně vysoké. V odběru vody patříme ke státům s nejnižšími hodnotami. Narůstá stupeň napojení obyvatelstva na kanalizaci, ale úroveň čištění dočasně poklesla vlivem povodní v roce 2002. Podíl chráněných území má stoupající tendenci, ale je stále nižší než v některých sousedních státech. Jedním z největších problémů ČR však stále zůstává nadprůměrná energetická náročnost tvorby hrubého domácího produktu a vysoký podíl uhlí na primárních zdrojích energie.

Tabulka mezinárodního srovnání stavu životního prostředí:

Výdaje na ochranu životního prostředí od roku 1997 mají klesající tendenci, v posledních letech jsou zhruba na stejné úrovni. K určitému nárůstu dojde po vstupu ČR po vstupu do Evropské unie, kdy se začnou využívat finanční prostředky z evropských fondů. Těžiště výdajů se přesune pravděpodobně do oblasti nakládání s komunálními odpadními vodami a do zavádění nových čistších výrobních technologií.

Graf 1: Výdaje na ochranu životního prostředí

Graf 2: Investice na ochranu životního prostředí podle složek ŽP

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

(použity materiály z časopisu Obec a finance 2/2004)

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 390
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 249
c) Netřídím vůbec
  
 902

Návštěvnost stránek

522922