Drobečková navigace

Úvod > Praktické informace > Desatero pro přijetí do mateřské školy

Desatero pro přijetí do mateřské školy

1. Ředitel mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě prostřednictvím svého zákonného zástupce.

3. Žádost je možno podat písemně (formuláře žádosti jsou zpravidla ke stažení na webových stránkách mateřské školy), ústně do protokolu, v elektronické podobě (podepsané zaručeným elektronickým podpisem), faxem, e-mailem (pokud bude do 5 dnů potvrzeno).

4. Zákonní zástupci mohou podat žádost do neomezeného počtu mateřských škol.

5. S kritérii pro přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou zákonní zástupci seznámeni před zápisem, nejpozději v den podání žádosti.

6. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky mají zaručeno přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

7. Před vydáním rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání musí být dána zákonným zástupcům dětí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

8. Ředitel mateřské školy rozhodne ve správním řízení o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

9. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň po dobu 15 dnů. Zákonným zástupcům přijatých dětí není zasíláno rozhodnutí v písemné podobě. Zákonní zástupci si mohou stejnopis rozhodnutí vyžádat u ředitele mateřské školy. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí je zasláno rozhodnutí v písemné formě.

10. Proti rozhodnutí ředitele školy může zákonný zástupce podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v případě přijatých dětí ode dne zveřejnění seznamu uchazečů, v případěnepřijatých dětí ode dne doručení písemného rozhodnutí). Odvolání se podává u ředitele školy, který rozhodnutí vydal, a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Nejbližší mateřské školy pro děti z Mokrého

České Meziříčí www.mscm.cz
Opočno http://www.skolka654.webnode.cz
Dobruška http://www.skolka.dobruska.cz
Rohenice http://skolkarohenice.webnode.cz
Přepychy http://www.prepychy.cz/skolstvi/materska-skola.htm
Jeníkovice http://skolkajenikovice.webnode.cz

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

13. 4. Aleš

Zítra: Vincent

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 383
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 244
c) Netřídím vůbec
  
 899

Návštěvnost stránek

522527